Přejít na obsah

Recommended Posts

Václav IV.

26.2.1361 - 16.8.1419

Narodil se jako nejstarší syn Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Již ve dvou letech byl pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic korunován českým králem a stal se braniborkých kurfiřtem, v roce 1370 se konal jeho první sňatek s Johankou Bavorskou a v roce 1376 byl zvolen a v Cáchách korunován králem římsko-německým (nikdy se nestal císařem). Vlády v českém státě se ujal po otcově smrti v roce 1378, v době měnících se poměrů nejen v českých zemích, ale i v celé feudální Evropě. Václav IV. se obklopil houfem svých oblíbenců, kteří se mnohdy nevybíravě obohacovali a odváděli jej od panovnických povinností k zábavám. V roce 1384 se vyhrotil králův spor s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, jehož důsledkem byla smrt Johánka z Pomuku, a zhoršovaly se i jeho vztahy se šlechtou. V roce 1394 byl dokonce z podnětu moravského markraběte Jošta uvězněn a k novému zajetí došlo v letech 1402 - 1403. Tentokrát byl hlavním iniciátorem jeho bratr Zikmund Lucemburský, který zcela nepokrytě usiloval o vládu v zemi. Již v roce 1400 byl Václav IV. sesazen z římsko-německého trůnu pro nezájem a neschopnost řešit poměry v říši. Pisánský koncil v roce 1409 jej sice znovu potvrdil jako římsko - německého krále, ale Václav IV. se již fakticky vlády v říši neujal. V témže roce vydal tzv. Dekret kutnohorský, kterým změnil poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch tzv. českého národa. Od roku 1410 do dění v zemi již téměř nezasahoval. I když zpočátku stál na straně Mistra Jana Husa, po odpustkových bouřích v Praze v roce 1412 mezi nimi došlo ke vzájemnému odcizení. Václav IV. zemřel v Kunraticích u Prahy dva týdny po první pražské defenestraci. Původně byl pohřben na Zbraslavi, teprve v roce 1424 byly jeho ostatky přeneseny do svatovítského chrámu a uloženy po boku Karla IV.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...