Přejít na obsah

Recommended Posts

Václav II.

27.9.1271 - 21.6.1305

Byl jediným synem a nástupcem Přemysla Otakara II. V době, kdy jeho otec zahynul v bitvě na Moravském poli, mu bylo teprve sedm let. Proto se ujal svého poslání jeho poručník a současně strýc Ota Braniborský, jehož pětiletá vláda přinesla zemi vyplenění a zpustošení. Z obavy před opozicí šlechty věznil Ota Braniborský Václava i jeho matku, královnu - vdovu Kunhutu na Bezdězu, Václava později i v Braniborsku. Zpět do Čech jej propustil až v roce 1283 za vysoké výkupné, které mu vyplatila česká šlechta. Mladému Václavovi bylo tenkrát pouhých dvanáct let, a proto se jeho jménem ujala vlády v zemi skupina šlechty kolem pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Brzy však získal největší vliv na budoucího krále manžel jeho matky Záviš z Falkenštejna. Václav II. byl v roce 1285 oženěn s Jitkou (Guthou) Habsburskou a Závišův vliv začal postupně upadat, až byl roku 1290 na králův rozkaz popraven. Václav II. zároveň potlačil vzpouru Vítkovců a mohl se konečně soustředit na uklidnění a urovnání vnitřních poměrů v zemi. V letech 1299 - 1300 provedl mincovní reformu, od roku 1300 dal razit kvalitní české (pražské) groše a vydal nový horní řád Ius regale montanorum. Pro odpor šlechty však neprosadil kodifikaci zemského práva a neúspěšný byl i jeho pokus o založení univerzity v Praze. Podporoval umění a vědu, sám složil několik básní a zasloužil se i o rozkvět gotické architektury. V roce 1292 založil cisterciácký klášter ve Zbraslavi s hrobkou posledních Přemyslovců. Vnitřní upevnění státu bylo předpokladem pro zahraniční výboje. Václav II. získal vliv v Polsku a v roce 1296, po zavraždění polského krále Přemysla Velkopolského, mu byla nabídnuta polská koruna. Nárok na ni utvrdil svým druhým sňatkem s dcerou polského krále Alžbětou Rejčkou v roce 1300. Když v roce 1301 vymřeli po meči uherští Arpádovci, část magnátů nabídla českému králi i uherskou korunu a Václav II. ji přijal pro svého syna Václava III. Papež s touto nabídkou nesouhlasil, prohlásil ji za neplatnou a zpochybnil i Václavův nárok na polskou korunu. Současně vystoupil s požadavky vůči českému státu i římsko-německý král Albrecht Habsburský. Proto vytáhl Václav IV. nejdříve v roce 1304 na pomoc synovi do Uher, ovšem musel se i s ním vrátit zpátky do Čech, ohrožených Albrechtovým vpádem. V průběhu mírového jednání s ním zemřel.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...