Jump to content
Sign in to follow this  
redakce

Anežka Česká, Přemyslovna, svatá

Recommended Posts

Anežka Česká, Přemyslovna, svatá

asi 1211 (nebo 1205) - 6.3.1282

Dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské byla už jako dítě zasnoubena se synem císaře Fridricha II. Jindřichem. Ze sňatku sešlo, Anežka odmítla i další nápadníky a dala přednost klášternímu životu. Její bratr, český král Václav I., jí daroval pozemky u Vltavy na Starém Městě pražském, na nichž založila špitál sv. Františka a v gotickém slohu vystavěný ženský a mužský klášter Na Františku. V roce 1234 složila řeholní sliby a stala se abatyší kláštera. Udržovala písemný styk s žačkou sv. Františka z Assisi sv. Klárou a usilovala o papežské schválení přísné řehole chudoby, hlásané sv. Františkem z Assisi. V roce 1253 papež soubor pravidel nové řehole schválil. Anežka byla i spoluzakladatelkou mužského rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Už za svého života byla považována za světici. O její kanonizaci usilovala Eliška Přemyslovna a Karel IV., ale až v roce 1870 byla prohlášena za blahoslavenou a v roce 1989 papežem Janem Pavlem II. za svatou.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By redakce
   Tomášek František (kardinál)
   30.6.1899 - 4.8.1992

   Rodák ze Studénky působil po studiu teologie v Olomouci a vysvěcení na kněze jako katecheta na řadě škol na Moravě. Od roku 1934 začal přednášet na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a po osvobození se stal docentem a krátce nato i profesorem. V roce 1949 byl jmenován papežem světícím biskupem v Olomouci a byl tajně vysvěcen arcibiskupem K.J. Matochou. Potom byl internován a po propuštění v roce 1954 působil jako katolický kněz na Olomoucku. Účastnil se II. vatikánského koncilu v letech 1963 - 1965 a poté byl jmenován administrátorem pražské arcidiecéze, koncem roku 1977 arcibiskupem českým a primasem pražským, již krátce předtím i kardinálem. Od té doby vystupoval jako obhájce občanských práv a svobod církve a byl v kontaktech s organizátory církevního disidentského hnutí. Po listopadu 1989 se podílel na přípravě i průběhu návštěvy papeže Jana Pavla II. v dubnu 1990 v Československu, ale v roce 1991 se pro vysoký věk vzdal úřadu.
  • By redakce
   Ludmila (sv.)
   asi 860 - 15.9.921

   Manželka prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I., s nímž přijala kolem roku 883 křest na Velké Moravě, byla babičkou knížete Václava (sv.). Když v roce 921 zemřel Václavův otec, český kníže Vratislav I., ujala se vlády za nedospělého syna Václava jeho matka Drahomíra. Aby odstranila nebezpečí, že se bude muset děli o moc s tchyní i že bude babička ovlivňovat mladého Václava, nechala ji najatými vrahy na Tetíně uškrtit. V roce 924 přenesl kníže Václav její ostatky do Prahy. Stala se blahoslavenou a svatou a byla považována za patronku české země. Její kult spolu s kultem sv. Václava později posiloval a upevňoval postavení mladé přemyslovské dynastie.
×
×
 • Create New...