Přejít na obsah

Kontakty na krajanské spolky, společnosti a instituce


redakce

Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V ARGENTINĚ

Argentina.png

BUENOS AIRES (hlavní město Capital Federal a provincie Buenos Aires):

COLECTIVIDAD CHECA EN ARGENTINA – ČESKÝ DŮM
Český spolek v Argentině – Český dům
Předseda: Ricardo Basovnik, v současnosti bez vlastního stálého sídla, spolková činnost se odehrává v prostorách Univerzity J.F. Kennedyho v Buenos Aires, kde sdružení vede v rámci zřízené katedry bohemistických studií také kursy českého jazyka s účastí lektora vyslaného MŠMT.
Tel.: 005411 4922-8163, 15-6824 0131 e-mail: rbasovnik@cesky-dum.com.ar
Web. stránka: www.cesky-dum.com.ar

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA REPÚBLICA CHECA – SOKOL
Soubor lidových tanců České republiky – Sokol
Sdružení s třicetiletou tradicí, od roku 2002 samostatné, předtím působilo jako součást spolku Sokol ve Villa Domínico.
Ředitelka: Ana Souchop
Tel.: 005411 49212127, e-mail:info@conjuntosokol.com.ar
web stránka: www.conjuntosokol.com.ar

UNIÓN GIMNÁSTICA SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol
Nejstarší sdružení českých krajanů v Buenos Aires a okolí, založeno v roce 1926, působí na buenosaireském předměstí Villa Domínico, vlastní historické sídlo sestávající ze spolkového domu (kanceláře, společenský sál) a tělocvičny, v současnosti ve velmi špatném technickém stavu, sdružení zažádalo o dotaci na opravu sídla poprvé až v roce 2007.
Předseda: Nestor Scoffano
Tel.: 005411 4206 4379, Sl. Ivana Batka – tajemnice
e-mail: sokol_dominico_arg@hotmail.com

CENTRO CULTURAL CHECO EN ARGENTINA
České kulturní centrum v Argentině
Organizace sestávající de facto z několika málo osob zajímajících se o českou klasickou hudbu, sdružení je však velmi aktivní na poli šíření české hudby v Buenos Aires (pořádání pravidelných hudebních recitálů z děl českých mistrů ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR – cca čtyři až pět akcí ročně), ředitelka sdružení navíc připravuje jednou týdně na vlnách veřejnoprávní Radio Nacional Clásica pravidelné hodinové vysílání o české hudbě.
Ředitelka: Ana María Janků
Tel.: 005411 59015382
e-mail: centroculturalcheco@hotmail.com

CENTRO CULTURAL JOHANNES AMOS COMENIUS
Kulturní centrum Jana Amose Komenského
Organizace vedená ve formě vydavatelství ředitelkou, komenioložkou paní Helenou Voldánovou, překladatelkou vybraných děl J.A. Komenského do španělštiny. Kromě toho se překládají díla dalších českých autorů (Seifert).
Ředitelka: Helena Voldanová
email: centrocomenius@yahoo.com.ar, helenavoldan@yahoo.com.ar

CHACO (provincie na severu Argentinské republiky):

UNIÓN CHECOSLOVACA, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
Československá kulturní, sociální a sportovní jednota
Organizace působící ve druhém nejvýznamnějším městě provincie Chaco Presidencia Roque Saenz Peña. Jednota vlastní nemovitost na okraji města, která zahrnuje budovu historické české školy (vyhlášeno radnicí města kulturní památkou), společenský sál a rozlehlý pozemek, který vedení organizace plánuje využívat pro sportovní a jiné účely v zájmu celé obce. Při spolku působí hudební soubor Malá Strana a taneční soubor Moravanka. Krajané v Chaku představují velmi starou a početnou přistěhovaleckou skupinu (město Presidencia Roque Saenz Peña založeno 1912, první Čech se ve městě usídlil již v roce 1913). Češi zavedli v oblasti Chaka pěstování bavlny (jeden z přistěhovalců dorazil do oblasti z amerického Texasu), které je dodnes významnou zemědělskou surovinou, kterou provincie produkuje. Češi v Chaku prosluli také jako organizátoři družstevnictví, Čechy založená Cooperativa La Unión patřila ve dvacátých a třicátých letech XX. století k ekonomicky nejúspěšnějším v celé provincii. Většina Čechů v organizaci je původem z Jižní Moravy (oblast Velkých Bílovic).
Předseda: Juan Cerny
Tel.: 0054037 429757, e-mail: unionchecoslovaca@yahoo.com.ar, predseda_cssp@yahoo.com.ar, juancerny.49@hotmail.com

COLECTIVIDAD CHECOSLOVACA
Československý spolek
Organizace působí ve městečku Las Breñas nedaleko města Presidencia Roque Saenz Peña, velmi úzce spolupracuje s Unión Checoslovaca, její existence vyplývá z potřeb spolkového života v relativně izolované oblasti. Při spolku působí taneční soubory Sokol a Ballet Maminka.
Předseda: Pablo Rodolfo Rehák
Tel./fax: 0054 03731 460451, e-mail: tatianarehak_@hotmail.com nebo grigade@yahoo.com.ar

ASOCIACIÓN CIVIL CHECO-ESLOVACA
Česko – slovenské občanské sdružení „Všichni bratři“
Působí v hlavním městě provincie Chaco Resistencia, relativně mladá organizace, která se snaží soustředit potomky Čechů pocházejících z Presidencia Roque Saenz Peña o okolí, odkud přesídlili do Resistencie hlavně kvůli lepším životním podmínkám a lepším pracovním příležitostem.
Předseda: Vladimiro Damborsky, email: vladimirodamborsky@hotmail.com
Tel./fax: 0054 3722 421 624
Pokladní Olga M. Vasek : tel: 03722-446 657 email: omvasek@exa.unne.edu.ar

CHUBUT (provincie na jihu Argentinské republiky):

ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE COMODORO RIVADAVIA „NÁŠ DOMOV“
Sdružení „Náš domov“ Čechů a Slováků v Comodoro Rivadavia
Spolek v jihoargentinské Patagonii, založen až v roce 1994 potomky přistěhovalců z let 1911-1913 a poté z let dvacátých a třicátých (objev nalezišť ropy). Spolkový život nepříliš početné komunity není příliš intenzívní, komunita patagonských Čechů značně izolovaná kvůli geografické vzdálenosti.
Předseda: Juan Muck, email: nasdomov@hotmail.com, albamuck@speedy.com.ar, jpmyk@mcolivia.com.ar
Tel:0054 0297-4473510

SANTA FE (vlastní město Santa Fé a přilehlá stejnojmenná provincie):

ASOCIACIÓN HOGAR CHECOSLOVACO
Asociace Československý domov
Krajanská organizace se sídlem ve městě Rosariu, po Buenos Aires druhém nejlidnatějším a nejprůmyslovějším městě Argentiny.
Předseda: Jorge Guillermo Krepelka
Tel.: 0054 341 464 8859, e-mail: jorgekrepelka@hotmail.com, asocchecoslovacarosario@hotmail.com

WWW: Internetové stránky

CENTRO CHECO Y ESLOVACO DE SANTA FÉ
Centrum Čechů a Slováků v Santa Fé
Krajanská organizace ve druhém největším městě provincie Santa Fé, v poslední době se organizace snaží aktivizovat spolkový život, spolupracuje významně s dalšími místními národními krajanskými organizacemi.
Předseda: José Atilio Strnad
Tel: 0054 0342 452 7249
e-mail.: centrocheco@yahoo.com.ar

CÓRDOBA (provincie Córdoba, střední Argentina):

COLECTIVIDAD CHECA DE VILLA CARLOS PAZ
Česká komunita ve Villa Carlos Paz
Relativně málo početná komunita působící v turistickém středisku provincie Córdoba, městě Villa Carlos Paz.
Předsedkyně: Ana Maria Kraliczek
Tel. 0054/03541 425 729, e-mail: anakraliczek@hotmail.com

MENDOZA (hlavní město provincie Mendoza a okolí, západní Argentina):

CASA CHECO-ESLOVACA DE CUYO
Česko-slovenský dům z regionu Cuyo
Málo početná komunita, která však aktivně spolupracuje s honorárním konzulátem ČR v Mendoze, honorární konzul pan Fabián Raúl Meilán se dlouhodobě snaží o větší zviditelnění krajanského spolku na úrovni provincie.
Předsedkyně: Maria Susana Vaňek
Tel.: 0054/261 4274274 /424505
e-mail: susanavaniek@hotmail.com

OBERA (provincie Misiones v severovýchodním cípu Argentiny):

COLECTIVIDAD CHECA DE MISIONES
Český spolek v Misiones

Velmi aktivní krajanská organizace se sídlem ve městě Oberá. Spolek vznikl teprve nedávno z iniciativy jeho současné předsedkyně Sylvy Berkové, která členy historické původní české imigrace v regionu „objevila“ v devadesátých letech (sami čeští přistěhovalci a jejich potomci se identifikovali jako Rakušané nebo Němci). Spolek začal v posledních letech rozvíjet intenzivní činnost a dnes patří k nejaktivnějším skupinám přistěhovalců v Oberá. Tento krajanský spolek vlastní stavbu na pozemku o rozloze 1225 m2 pronajatém od města Oberá na dobu 99 let v areálu tzv. Parku přistěhovalců. Stavba národního domu „Mamienka“ byla v hrubých rysech dokončena v roce 2007. Vláda ČR na jeho výstavbu poskytla finanční dar 3 mil. Kč a krajanskému spolku ji předal premiér J. Paroubek v březnu 2006. Město Oberá, svými aktivitami a zejména přítomností většiny krajanských komunit, které žijí v Argentině, je prakticky kulturním a společenským centrem argentinského přistěhovalectví. V Oberá se každoročně organizuje Národní festival imigrantů (Fiesta Nacional del Inmigrante), který je svým rozsahem (trvá dva týdny) největší svého druhu v Argentině a pravděpodobně i v celé Latinské Americe. Celá akce je přenášena celoplošnou veřejnoprávní televizní stanicí Canal 7 prakticky do všech zemí Latinské Ameriky. Na akci se nepodílí jenom jednotlivé krajanské komunity, ale v řadě případů i jejich země původu tím, že vysílají na tuto akci kulturní soubory a skupiny pro prezentaci svých zemí. Vedení města Oberá má vypracován program rozvoje tohoto festivalu a jeho tradici, která trvá již tři desítky let, staví i strategii rozvoje města a regionu. Město Oberá za tímto účelem vybudovalo Park národů, který je kulturním a společenským centrem nejenom krajanských spolků, ale i města jako takového. V areálu parku má každý krajanský spolek vybudován svůj národní dům, který je zároveň kulturním symbolem dané země. Tyto národní domy fungují celoročně, mnohé z nich jako významná společenská centra města. V Parku národů mají své sídlo krajanské spolky z Itálie, Španělska, Řecka, Švýcarska, SRN, Francie, Ruska, Ukrajiny, skandinávských zemí, Japonska, Brazílie, Paraguaye, Polska, Sýrie a další.
Předsedkyně Českého spolku v Misiones: Sylva Berková de Arredondo

Tel.: 0054/03755 425 928
E-mail: sylvaberkova@yahoo.com.ar

WWW: Internetové stránky

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • 4 years later...
  • Odpovědi 2
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...