Přejít na obsah

Kontakty na krajanské spolky, společnosti a instituce


Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V RAKOUSKU

Rakousko.png

Poslední oficiální rakouské sčítání obyvatel (2001) uvádí, že v Rakousku žije 54.627 osob českého původu, z nichž má 46.100 již rakouské občanství a 7313 občanství české. Z uvedeného počtu 54.627 osob jich 17.742 uvedlo, že jako svůj hlavní jazyk používají češtinu.

MENŠINOVÁ RADA ČESKÉ A SLOVENSKÉ VĚTVE V RAKOUSKU

Zastřešující organizace pro řadu vídeňských spolků. Sdružovala doposud 13 členských organizací. Na plénu Menšinové rady dne 25. 11. 1997 bylo do Menšinové rady začleněno dalších 5 spolků z dosavadního Sdružení českých a slovenských spolků v Rakousku: Vlastenecká omladina, Spolek Národní dům, Klub čs. turistů, SK Slovan a Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku, takže nyní Menšinová rada sdružuje 18 spolků.

Margaretenplatz 7

1050 Wien

Tel./fax: +43/1/5878308

Předseda: Mag. Pavel Rodt

Místopředsedové: Jiří Uher, Rudolf Černý, Ing. Karel Hanzl

Další členové vedení: Dr. Alfred Klein-Watrycz (jednatel), Ing. Anna Vadˇurová (místojednatelka), Petr Kubát (pokladník),

Dkfm. Milan Frűhbauer (místopokladník)

Publikační činnost: čtrnáctideník Vídeňské svobodné listy (publikován 1x měsíčně jako dvojčíslo)

1. AKADEMICKÝ SPOLEK

Drachengasse 3, 1010 Wien

Předsedkyně: Mag. Dr. Helena Klein-Watryczová

2. ČESKÉ SRDCE

Čs. sociální péče v Rakousku.

Margaretenplatz 7, 1050 Wien, tel.: +00431/58 78 308

Předseda: Jiří Uher

3. ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA "BARÁK" (býv. strana národně sociální)

Margaretenplatz 7, 1050 Wien

Předseda: Rudolf Wedral

4. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA V RAKOUSKU

Margaretenplatz 7, 1050 Wien

Předseda: Rudolf Černý

5. ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU

Pelzgasse 17, 1150 Wien

Předseda: Petr Gregory

Tiskový orgán: Věstník

6. DTJ - DĚLNICKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

Brigittaplatz 19/532, 1200 Wien

Předseda: František Choura

7. JEDNOTA "MÁJ"

Margaretenplatz 7, 1050 Wien

Tel./fax: +00431/68 87 369

Předsedkyně: Olga Matalová

8. JEDNOTA MÁJ – TURISTÉ

Margaretenplatz 7, 1050 Wien

Vedoucí: Jaroslav Procházka

9. JEDNOTA SV. METODĚJE

Rennweg 3, 1030 Wien

Předseda: Jiří Uher

10. OREL

Pelzgasse 17, 1150 Wien

Jednota Orel III - starosta: Petr Kubát

Jednota Orel XV - starosta: Jindřich Foltyn

Jednota Orel X – přechodně mimo činnost

11. SLOVANSKÁ BESEDA

Drachengasse 3, 1010 Wien

Předsedkyně: Evženie Bujná

12. SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ (SŽR)

Sdružuje Sokol I/V, II, III/XI, X, XII/XV, XVI/XVIII, XX, XXI.

Adresy jednot včetně telefonického spojení viz níže pod hlavičkou „Další spolky“

Drachengasse 3/5

1010 Wien

Starosta SŽR: Dipl.-Ing. Jiří Nováček, e-mail: novacek.wien@aon.at

13. LUMÍR – pěvecký spolek

Drachengasse 3, 1010 Wien

Vedoucí : Ilse Gregorová

14. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Předsedkyně: Hedy Pimmerová

15. SDRUŽENÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Předseda: Miroslav Brožák

16. SLOVAN HAC, SPORTOVNÍ KLUB

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Předseda: Jan Seďa

17. SPOLEK NÁRODNÍ DŮM

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Předseda: Ing. Jan Šustr

18. VLASTENECKÁ OMLADINA – divadelní spolek

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Předsedkyně: Dipl.-Ing.Anna Vadura

Další spolky:

AUSTRO-BOHEMIA PRESS VEREIN

Kulturní a informační činnost, turistické zájezdy do ČR.

Lindengasse 5

1070 Wien

Tel.: +43/1/5263779, fax: +43/1/8123650, e-mail: austrobohemia@yline.com

Předseda: Petr Pastrňák (viz české knihkupectví)

ČESKÝ SPOLEK VE VORARLBERGU

(TSCHECHISCHER VEREIN VORARLBERG – Kontaktquelle fűr tschechischsprechende Mitbűrger)

Loherhofweg 11

6900 Bregenz

Předseda: Petr Vacek (poštovní adresa je adresou předsedy), e-mail: vacek_peter@cable.vol.at

Místopředsedkyně. Dagmar Sedlaříková

Členové vedení spolku: Jitka Ševčíková, Ing. Milan Procházka, Leoš Sedlařík (leo.sedlarik@bregenznet.at ), Jaroslav Heger (jheger@bregenznet.at)

Internetová stránka: www.cz-verein.com

ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKTFORUM

(TSCHECHOSLOWAKISCH-ŐSTERREICHISCHES KONTAKTFORUM)

Hütteldorferstrasse 4/15

1150 Wien

Předsedkyně: Mag. Zuzana Brejcha, tel.: +43676/5236389, e-mail.: brejcha@fischerfilm.com

Jednatelka: Miroslava Snášelová, tel.: +43699/19240063, e-mail: miroslava.snaselova@capitalinvest.co.at

Spolek zaměřený na prezentaci české kultury v Rakousku.

KULTURNÍ KLUB ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU

Schlösselgasse 18

1080 Wien

Tel./fax: +43/1/ 402 32 99, e-mail: kulturklubcs@Eunet.at nebo a9406826@unet.univie.ac.at

Předsedkyně: Ing. Helena Baslerová

Publikační činnost: "Klub" (vychází 10x ročně)

NOVÁ VLAST

Am Schöpfwerk 29/8/36

1120 Wien

Předseda: Ota Koutný

RAKOUSKO - ČESKÁ SPOLEČNOST (ÖSTERREICHISCH - TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT)

Společnost přátel ČR - založena 30.5.1994

Fuchsthalergasse 13

1090 Wien

Tel.: +43/1/3157868, fax: +43/1/315786820, e-mail: oetg@magnet.at

Předseda: Helmut Zilk

Místopředseda: Eduard Harant

Sokolské spolky sdružené v Sokolské župě rakouské:

Informace: www.sokol.at

TJ SOKOL VÍDEŇ I/V (založen 1867)

Česká škola Komenského

Sebastianplatz 3

1030 Wien

Informace: www.sokol.at

TJ SOKOL VÍDEŇ II

Školní tělocvična

Blumauergasse 21

1020 Wien

TJ SOKOL VÍDEŇ III/XI

Česká škola Komenského

Sebastianplatz 3

1030 Wien

Starosta: M. Miřička

Kontakt: N. Štěrbová, tel. +431 967 84 93, e-mail: K.Sterba@gmx.at

TJ SOKOL VÍDEŇ X

Angeligasse 21

1100 Wien

Tel.+43/1/6002020, e-mail: sokol10@aon.at

Starosta: Antonín Valenta

Publikační činnost: občasník Nazdar

TJ SOKOL VÍDEŇ XII/XV

Angeligasse 21

1100 Wien

Tel.+43/1/713 31 88/20 (přes den), e-mail: sokol.12-15@aon.at

Starosta: Ing. František Kalousek

TJ SOKOL VÍDEŇ XVI/XVIII

Sokolovna Steinergasse 7

1170 Wien

Tel.: +43/1/480 13 57

Starosta: Dr. Tomáš Frey

Publikační činnost: občasník „Sokol XVI/XVIII informuje“

TJ SOKOL VÍDEŇ XX

Starostka: Dr. Věra Gregorová

Tel.: +43/1/320 63 85

Tel.: +43/1/332 46 10 Helena Rybáková

TJ SOKOL VÍDEŇ XXI

Český dům

Brünnerstrasse 55

1210 Wien

Starosta: Hans Weirauch

ŠKOLSKÝ SPOLEK "KOMENSKÝ" (provozovatel české menšinové školy)

Spolek se v r. 1996 vyčlenil ze Sdružení českých a slovenských spolků v Rakousku a působí samostatně. Je otevřen všem zástupcům menšiny, bez ohledu na jejich členství v jiných spolcích. Posláním spolku je provozovat českou menšinovou školu ve Vídni. Škola i spolek se nacházejí na stejné adrese. Počínaje školním rokem 2006/2007 sídlí všechny čtyři třídy reálného gymnázia v druhé školní budově ve Schűtzengasse.

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel./fax: +43/1/713 31 88, e-mail: office@komensky.at

Internetová stránka: www.komensky.at

Starosta: Ing. Karel Hanzl

Další členové vedení spolku, zvolení na valné hromadě dne 16. 11. 2006:

Mag. Pavel Rodt (místostarosta), Mag. Margita Jonas (jednatelka), Anton Valenta (místojednatel), Edith Neuhold (pokladní), Jaroslav Linha (místopokladní), Silvia Buchal, Pavla Carmignato, Rudolf Černý, Sylva Hajek, Ing. Alexander Havlíček, Bohumil Kubeš (členové výboru), Dr. Walther Leeb, Tomáš Kostohryz (členové revizní komise)

Vedení školy:

Ředitelka dvojjazyčné mateřské školy: Sylva Hajek

Ředitelka školy Komenského (základní škola = Volksschule und Sekundarstufe): Mag. Jana Hanzlová

Ředitelka školy Komenského (reálné gymnázium = Oberstufenrealgymnasium = ORG): Mag. Helena Huber, e-mail: mag.h.huber@komensky.at

Publikační činnost: Česká a slovenská Vídeň dnes (barevný měsíčník)

Další adresy - specializované instituce

ČESKÝ PORADNÍ SBOR PŘI ÚŘADU SPOLKOVÉHO KANCLÉŘE (tzv. Beirat)

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1014 Wien

Předseda: Ing. Karel Hanzl (Školský spolek)

Místopředseda: Mag. Pavel Rodt (Menšinová rada)

Členové: Richard Basler (Kulturní klub), Mag. Zuzana Brejchová (Kontaktforum), Rudolf Černý (Jednota Máj), Paula Carmignato (církev římskokatolická), Dr. Elisabeth Hlavač (SPŐ), Albrecht K. Konecny (SPŐ), Johannes Prochazka (ŐVP), Günther Barnet (FPŐ).

BOHEMIA STORE (české knihkupectví)

Lindengasse 5

A- 1070 Wien

Tel.: +43/1/5263779

Knihkupec: Petr Pastrňák

ČESKÉ CENTRUM VE VÍDNI (informační a kulturní středisko ČR)

Herrengasse 17

1010 Wien

Tel.: +43/1/53 52 360, e-mail: ccwien@czech.cz

Internetová stránka: www.czechcentres.cz/vienna[/url

ČESKÉ GALERIE:

Atelier „A“

Zum Blauen Pfau am Spittelberg

Kirchberggasse 17/II

1070 Wien

Tel.: +43/1/5225189

Galerie Jan (výtvarník Jan Brabenec)

Spittelberggasse 7

1070 Wien

Tel.: +43/1/5265422

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR V RAKOUSKU:

honorární konzulát Graz

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik

honorární konzul Mag. Dipl. Ing. Ägyd Michael PENGG

Bahnhofgürtel 59

8020 Graz

Tel.: +43316/6070200, e-mail: Graz@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Klagenfurt

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik

honorární konzul Dr. Gert SEEBER

Pierlstrasse 33

9020 Klagenfurt

Tel.:+43/463/57480, e-mail: Klagenfurt@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Linec

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik,

honorární konzul Dr. Ludwig SCHARINGER

Europaplatz 1 a

4020 Linz

Tel.: +43/732/5962060, e-mail: Linz@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Salcburk

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik,

honorární konzul Gebhard-Klaus HINTEREGGER

Bergerbräuhofstrasse 27

A-5020 Salzburg

Tel.: +43/662/879624, e-mail: Salzburg@honorary.mzv.cz

ČESKÉ HOSPODY A RESTAURACE:

Kolařík – Schweizerhaus

Vyhlášená hospoda ve vídeňském Prátru s téměř stoletou tradicí.

Prater 116

1020 Wien

Tel.: +43/1/7280152

Böhmerwald

Argentinierstrasse 66

1040 Wien

Tel.: +43/1/5057234

Zur Böhmischen Kuchl

Schlösselgasse 18

1080 Wien

Tel.: +43/1/4025731

Powidl

Margaretenstrasse 60

1050 wien

Tel.: +43/1/5860967

Zu den 3 Buchteln

Wehrgasse 9

1050 Wien

Tel.: +43/1/5878365

Schönbrunner Stöckl

Meidlinger Tor – Schönbrunn

1130 Wien

Tel.: +43/1/8134229

Good Soldier Schwejk

Grangasse 1

1150 Wien

Tel.: +43/1/8923557

Kleines Wiener Café

Kochgasse 18

1080 Wien

Tel.: +43/1/4023207

Partnerské společnosti v ČR:

Klub přátel Rakouska

Navrátilova 9

110 00 Praha l

Tel.: 272 652 213, e-mail: kpr-cz@quick.cz

Předsedkyně: Ing. Věra Bombová

Místopředsedkyně: Ludvika Hejnyšová. telefon 224 317 496

Česko - rakouská společnost Kroměříž

Slovanské nám. 3920

767 01 Kroměříž

Tel.: 634 337 216

Předseda: Pavel Pumprla

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...