Jump to content
Sign in to follow this  
redakce

Havlíček Borovský Karel

Recommended Posts

Havlíček Borovský Karel

31.10.1821 - 29.7.1856

Satirik a zakladatel české politické žurnalistiky pocházel z kupecké rodiny z Borové, která se v roce 1833 přestěhovala do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Po ukončení gymnázia odešel studovat do Prahy filozofii a od roku 1840 teologii. Po ročním pobytu ovšem kněžský seminář opustil, začal soukromě studovat slovanské jazyky a literaturu a připravoval se na literární dráhu. V letech 1843 - 1844 získal místo jako vychovatel v Moskvě a pobytu využil k poznání carského Ruska, což literárně zúročil v črtách Obrazy z Rus. V roce 1845 se vrátil do Prahy a brzy na sebe upoutal pozornost odmítavou kritikou novely J. K. Tyla Poslední Čech. Na doporučení F. Palackého se stal od roku 1846 redaktorem Pražských novin a jejich literární přílohy České včely. Jeho novinářská a politická aktivita dosáhla vrcholu v letech 1848 - 1849. Tehdy se stal redaktorem Národních novin, tj. hlavního orgánu české liberální buržoazie, podílel se na práci v Národním výboru a byl poslancem říšského sněmu. Po zákazu Národních novin začal v roce 1850 vydávat v Kutné Hoře časopis Slovan a pod názvem Epištoly kutnohorské a Duch národních novin vydal i dva sborníky svých článků. Za své kritické názory, prezentované v tisku (podpora slovanské vzájemnosti a austroslavismu, zdůrazňování státoprávních a národnostních požadavků, kritika nastupujícího absolutismu a církevní hierarchie apod.) byl šikanován a dvakrát postaven před soud - v obou případech byl uznán nevinným. Až v prosinci 1851 byl zatčen a do roku 1855 internován v tyrolském Brixenu. V internaci vznikla díla, která představují vrchol jeho tvorby: Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest sv. Vladimíra. Věnoval se rovněž překladatelské činnosti (N. V. Gogol, Voltaire, A. Mickiewicz aj.). Z Brixenu se vrátil do Prahy se zdravím podlomeným tuberkulózou. Zemřel ve věku 35 let, ale svým tragickým osudem a bojem proti absolutismu získal sympatie nejširších lidových vrstev.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...