Přejít na obsah

Kontakty na krajanské spolky, společnosti a instituce


Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ VE FRANCII

Francie.png

ASSOCIATION BOHEMICA (zal. 2000)

Spolek založen k propagaci české literatury.

10, cité Riverin

750 10 Paris

Tel.: +33/153 72 4255, e-mail: bohemica@free.fr

Předseda: Prof. Xavier Galmiche

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES TCHECOSLOVAQUES EN FRANCE

SDRUŽENÍ ČS.DOBROVOLNÍKŮ VE FRANCII

Ssružení udržuje čs. vojenské hroby a hřbitovy ve Francii. Vzniklo v únoru 1947 sloučením sdružení dobrovolníků z 1. sv. války (zal. 1919) a sdružení dobrovolníků z 2. sv.v. (zal.1944).

9, rue Mathurin Régnier

75015 Paris

Tel.: +33/147 34 4579

Předseda: dosavadní předseda prof. J. Fišera zemřel v Paříži 9. ledna 2005 ve věku třiadevadesáti let.

ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DES PAYS TCHEQUES ET SLOVAQUE (AOTS) (zal. 1948)

SDRUŽENÍ RODÁKŮ Z ČESKOSLOVENSKA (AOTS)

Spolek zaměřen na folkloristickou činnost a kursy češtiny a slovenštiny. Vznikl 1948 jako pokračování Československé kolonie. Spolek má místní pobočky v Burgundsku (Villeneuve/Yonne), Bretani (St. Nazaire) a Varennes.

43, rue de Lancry

75010 Paris

Tel.: +33/144 84 0506, fax: +33/142 40 0048, e-mail: secretariat.aots@wanadoo.fr

Internetová stránka: www.aots.com

Předseda: Paul Blazek

Místopředsedové: Daniel Compagnon (e-mail: slovmeud@aol.com ), Vlasta Masar, Georges Dzian

Publikační činnost: Bulletin (dvojměsíčník)

ASOCIACE FRANCO-TCHEQUIE

Sdružení založeno v květnu 2006 pod předsednictvím paní Ley Hansch-Šabršula, překladatelky z češtiny. Kontakt prostřednictvím

honorárního konzulátu v Nancy, viz níže:

Honorary Consulate of the Czech Republic

523, avenue André Malraux, B.P. 1

54600 Villers les Nancy

SOKOL DE PARIS

Spolek existoval od roku 1892 jako Českoslovanská beseda, 24. listopadu 1892 se přejmenoval na Sokol.

10, allée Port Royal

91 190 Gif sur Yvette

Tel.: + 33/169 07 34 70

Internetová stránka: www.sokolparis.com

Starosta: RNDr. Jiří Bystrický, e-mail: jbystricky@wanadoo.fr

Čestný předseda: Robert Rada

Publikační činnost: Zpravodaj 4x ročně

RELATIONS FRANCO - TCHEQUES ET SLOVAQUES

SDRUŽENÍ PRO FRANCOUZSKO - ČESKO - SLOVENSKÉ VZTAHY

1, rue de la Fontaine

67460 Souffelweyersheim - Strasbourg

Předsedkyně: Drahomíra Rothová

MISSION CATHOLIQUE TCHEQUE - ČESKÁ KATOLICKÁ MISE

35 bis, rue de Sèvres

7500 Paris

Vedoucí misie: Tomáš Pavlů

Další adresy - společnosti přátelství, specializovaná sdružení, specializované knihkupectví, konzulát v Monaku, České centrum

L‘AMITIÉ FRANCO - TCHECO – SLOVAQUE (A.F.T.S.)

91 f, av. de Strasbourg

54000 Nancy

Tel.: +33/383 32 8141

Předseda: Prof. Evžen Václav Faucher , e-mail: faucher@clsh.univ_nancy2.fr

Místopředseda: MUDr. Dr. Antonín Hornych, CSc.

L‘AMITIE NORMANDE TCHEQUE ET SLOVAQUE (A.N.T.S.)

12, rue Pasteur

14460 Colombelles

Tel./fax: +33/231 72 1314

Předsedkyně: Mme. Delépine, e-mail: ants.caen@wanadoo.fr

ASSOCIATION ENTRACT EN FRANCE

(Entre Amis de la Culture Tchèque)

18, rue Bonaparte

75006 Paris

Tel.:+33/153 73 0022, fax: +33/153 10 8727, e-mail: entractenfrance@yahoo.fr

Předsedkyně: Lucie Slavíková - Boucher

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE (SPOLEK FRANCOUZSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ)

Spolek krajanů a přátel ČR v jižní Francii (Provence). Meyrargues je partnerskou obcí české obce Jimramov (Českomoravská vysočina). Záštitu nad činností spolku má starosta obce pan Raymond Brun.

11, Le Pré de Ville

13 650 Meyrargues

Předseda: Michel Berlorgeot

Tajemnice: Věra Fichant-Slámová, překladatelka (vera-fichant@wanadoo.fr)

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE EN AQUITAINE (založeno 30. dubna 1998)

Sdružení zaměřeno na kulturní a školské výměny.

255 Rue Mandron

33000 Bordeaux

Dept.Aquitaine

Tel.: +33/556 39 8056, e-mail: afta@tiscali.fr

Předsedkyně: Stella Maris Dvořáčková

ASSOCIATION FRANCO - TCHECO - SLOVAQUE

Maison de l’Europe

12, rue du Pdt Carnot

69002 Lyon

Předseda: Bernard Paulin

ASSOCIATION JAN HUS

Podpora humanitních věd, spolupráce s FF UK Praha, FF MU Brno, Filozofickým ústavem AV ČR. Založení franc.knihovny v Brně,

pořádání letní univerzity filozofie v Chantilly.

26, rue des Ecoles

92330 Sceaux

Tel.: +33/141 13 9217, fax: +33/141 13 7163

Předseda: Jean Pierre Vernant, historik

Místopředseda: Jacques Derrida

Tajemnice: Nathalie Roussarie

ASSOCIATION MASARYK

Sdružení českých a francouzských právníků.

9, rue Jean Ferrandi

75006 Paris

Tel.: +33/145 22 3126

Tajemník: Yves Laurin

ASSOCIATION ROMARIN

Zájmové sdružení zabývající se šířením díla Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové.

2, rue des Haudriettes

75003 Paris

Tel.: +33/142 77 9424, fax: +33/140 29 4805

Předsedkyně: Annick Auzimour

ASSOCIATION TCHEQUIE-NET - ASOCIACE PRO ROZVOJ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VZTAHŮ

14 bis, rue Jean Mermoz

44240 La Chapelle sur Erdre

Tel.: +33/251 12 9674

Předsedkyně: Kristyna Bruet, e-mail: redaction@tchequie.net

Internetová stránka: www.tchequie.net

ARTS - ASSOCIATION POUR LES RELATIONS FRANCO - TCHECO – SLOVAQUES

Šíření české a slovenské kultury, cestovní kancelář, výuka českého a slovenského jazyka. Síť místních poboček po Francii (Bourges, Bagneux). Promítání českých filmů v Bobigny.

41, rue François Mitterrand

72000 Le Mans

Předseda: Jean - Louis Manceau, filmový kritik

CERCLE VENCESLAS DE BOURGOGNE

3, impasse des Acacias

21800 St. Apollinaire

Tel.: +33/380 71 6463

Předseda: Pierre Berthaud

INALCO - ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LANGUES ORIENTALES

Společnost přátel českého a slovenského jazyka při Národním institutu východoevropských studií. Přednášky a besedy.

2, rue de Lille

75007 Paris

Tel.: +33/149 26 4200

Předsedkyně: Dagmar Hobzová, e-mail: dagmar.hobzova@inalco.fr

INSTITUT D’ETUDES SLAVES

Ústav slovanských studií - přestože není česko-francouzským sdružením, ani sídlem společnosti přátel, považovali jsme jeho zařazení do tohoto seznamu za užitečné. Ústav pořádá přednášky mj. na česká témata a spravuje slovanskou knihovnu, v níž jsou zastoupeny i české knihy.

6, rue Michelet

75006 Paris

Tel.: +33/143 26 5089, fax:+33/142 33 7061

Ředitel: Antoine Mareš, e-mail: Antoine.Mares@wanadoo.fr

LIBRAIRIE COMPAGNIE

Knihkupectví blízko Sorbonny specializované na literatury „malých“ národů, mj. pobaltských států, literaturu iberoamerickou, africkou, a také na českou

a slovenskou literaturu ve francouzských překladech.

58, rue des Écoles

75005 Paris

Tel.: +143/26 45 36, fax: +146/34 63 37, e-mail: libcompagnie@wanadoo.fr

Internetová stránka: www.libraire-compagnie.fr

MEDIATHEQUE DE LA MUSIQUE TCHEQUE ET SLOVAQUE - MEDIATÉKA ČESKÉ A SLOVENSKÉ HUDBY

2ter, rue des Ursulines

37000 Tours

Dept.Indre-et-Loire

Tel.: +33/247 47 0636

Ředitel: Eric Baude

MOUVEMENT JANÁČEK

27, rue Saint-Hilaire

94210 La Varenne St.-Hilaire

Tel.: +33/148 85 0798, fax: +33/148 83 7891

Předseda: Guy Erismann

Lektoráty češtiny (vysoké školy i lycea) viz samostatný adresář.

Obchodní komory pro spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy:

C.C.I. de Douai

100, rue Pierre Dubois

59506 Douai Cedex

Tel.:+33/327 93 7537, fax: +33/327 93 7572

Kontaktní osoba: Renáta Plumet, e-mail: rplumet@douai.cci.fr

C.C.I. de Lyon

Place de la Bourse

69289 Lyon Cedex 02

Tel.:+33/472 40 5734, fax: +33/472 40 5761

Kontaktní osoba: Emmanuelle Vigne, e-mail: vigne@lyon.cci.fr

Honorární konzulát ČR v Lille:

Consulat honoraire de la République Tchèque

Louis Arnaud LEFORT, honorární konzul

7, rue des Vicaires

59000 Lille

Tel.: 0033/3/20428434, e-mail lille@honorary.embassy.cz

Honorární konzulát ČR v Lyonu:

Consulat honoraire de la République Tchèque

Daniel DUQUESNE, honorární konzul

4, bld Eugene Deruelle

69427 Lyon Cedex 03

Tel.: 00334/78622324, e-mail: lyon@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát ČR v Nancy:

Consulat honoraire de la République Tchèque

Serge PFEIFER, honorární konzul

523, avenue André Malraux, B.P. 1

54600 Villers les Nancy

Tel.: 0033/3/83927109, e-mail: nancy@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát ČR v Nantes:

Consulat honoraire de la République Tchèque

Philipe AUDIC, honorární konzul

13, allée des Tanneurs

B.P. 74018

44040 Nantes Cedex 1

Tel.: 00332/40472421, e-mail: nantes@honorary.mzv.cz

Honorární generální konzulát ČR v Monaku:

Consulat honoraire de la République Tchèque

François Jean BRYCH, generální honorární konzul

Square Winston Churchill

15, avenue de Grande Bretagne

MC 98000 Monte Carlo, Monaco

Tel.: +377/9350 4660, fax: +377/9350 4425, e-mail: monaco@honorary.mzv.cz

České centrum v Paříži

(informační a kulturní středisko ČR)

18, rue Bonaparte

75 006 Paris

Tel.:+33/153730020, fax:+33/143295767, e-mail: ccparis@czech.cz

Internetová stránka: www.centretcheque.org, www.czechcentres.cz/paris

Partnerská společnost v ČR:

ASSO´90 - česko-francouzská společnost

Železná 18

110 00 Praha 1

Tel.: 224 222 883, fax: 224 222 882

Předsedkyně: Mgr. Helena Svobodová, e-mail: helena.svobodova@centrum.cz,

tel. 974 845 221 nebo 728 776 680, fax: 274 772 988

Místopředsedkyně: Helena Korbová, tel.: 224 312 584

Tajemnice: PharmDr. Vlasta Šmídová, telefon 606 405 688

Faxové a emailové spojení k rukám Dr. Josefa Thomase (221 624 710, josef.thomas@sujb.cz )

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...