Přejít na obsah

Gottwald Klement


Recommended Posts

Gottwald Klement

23.11.1896 - 14.3.1953

Prožíval dětství nemanželského dítěte chudé a ještě nezletilé dívky. Byl vychováván u příbuzných a nakonec poslán jako dvanáctiletý na učení stolařskému řemeslu do Vídně. Pracoval potom krátkou dobu jako stolař, v dubnu 1915 však narukoval a válku prožil na různých frontách. V létě 1918 dezertoval a skrýval se na Moravě, ale po vyhlášení ČSR se dobrovolně přihlásil k vojsku a sloužil znovu až do podzimu 1920. Jeho politická kariéra začala až v roce 1921. Podílel se na činnosti levicově orientované Federace dělnických tělocvičných jednot v Rousínově na Vyškovsku, odkud byl poslán na Slovensko jako redaktor komunistického tisku v Banské Bystrici, ve Vrútkách a od roku 1924 v Ostravě. V roce 1925 byl zvolen členem nejvyšších orgánů KSČ a v následujícím roce se přestěhoval do Prahy, aby vedl agitační a propagační práci KSČ. Když vypukla v roce 1928 v KSČ vnitropolitická krize, stal se se členem tzv. bolševického křídla, byl zvolen členem Exekutivy Komunistické internacionály a v únoru 1929 na V. sjezdu KSČ se dostal do čela KSČ, a to až do své smrti v roce 1953. Od roku 1929 byl poslancem parlamentu. V roce 1934 odjel do Moskvy a pracoval zde v exekutivě KI, vždy jen na čas se vrátil do ČSR. Tehdy KSČ prosazovala linii lidové fronty a obrany republiky proti fašismu. V listopadu 1938 odešel Gottwald opět do Moskvy, kde vytvořil tzv. moskevské vedení KSČ, které mělo rozhodující vliv jak v orientaci domácího komunistického odboje, tak v jednáních s londýnskou emigrací v čele s dr. E. Benešem po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941. Gottwald byl tehdy se svými druhy na určitou dobu evakuován do Ufy. V roce 1945 se aktivně podílel na tvorbě tzv. Košického vládního programu. Vzhledem k celkovému posunu doleva a vlivu Sovětského svazu v Evropě se stal v osvobozené republice předsedou nejvlivnější politické strany v ČSR, po volbách v roce 1946 byl jmenován předsedou vlády a osnoval základní kroky komunistů v únorových dnech roku 1948. Po mocenském převratu byl zvolen 14. června 1948 prezidentem republiky a měl rozhodující slovo ve všech otázkách budování socialismu v Československu. Podílel se na likvidaci demokracie a nezákonnostech režimu. Zemřel náhle po návratu z pohřbu J. V. Stalina v březnu 1953.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...