Přejít na obsah

Recommended Posts

Filipec Jan

1431 - 1509

Syn chudých rodičů, narozený v Prostějově, se vlastním přičiněním a bez univerzitního vzdělání stal písařem moravského zemského hejtmana Jana z Cimburka. Od roku 1469 působil jako vyslanec a diplomat ve službách uherského krále Matyáše Korvína, mj. i při mírových jednáních s Vladislavem Jagellonským, a v roce 1485 se stal uherským kancléřem. Již v roce 1476 získal bez kněžského svěcení, ale se souhlasem papeže Sixta IV. biskupství velkovaradínské, od roku 1482 byl administrátorem biskupství v Olomouci. Nabyté jmění používal k zakládání a podpoře klášterů, kostelů a dobročinných ústavů. Po korunovaci Vladislava Jagellonského uherským králem roku 1490 odešel do kláštera sv. Bernarda ve Vratislavi.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...