Přejít na obsah

Recommended Posts

Ferdinand II.

9.7.1578 - 15.2.1637

Vnuk Fredinanda I. a bratranec bezdětného Matyáše byl přijat za českého krále v roce 1617 (korunován 1619), ač byl známý jako fanatický katolík. Vlády v tzv. dědičných zemích se ujal po Matyášově smrti v březnu roku 1619, ale již v srpnu téhož roku, za českého stavovského povstání, byl svržen a českým králem byl zvolen Fridrich Falcký. Shodou náhod byl právě v té době zvolen svržený Ferdinand II. římsko-německým králem. Vlády v českých zemích se ujal opět po bitvě na Bílé hoře a jedním z jeho prvních kroků bylo potrestání účastníků stavovského povstání (tzv. staroměstská exekuce 21. června l621, konfiskace majetku aj.) a snahy o rekatolizaci. V roce 16287 vydal pro Čechy a o rok později pro Moravu Obnovené zřízení zemské, které posilovalo pozici panovníka na úkor stavů a mj. zajišťovalo i dědičné právo Habsburků na český trůn, němčinu zrovnoprávňovalo s češtinou a za jediné uznávané a povolené náboženství vyhlašovalo římskokatolické vyznání. V roce 1635 uzavřel Fredinand II. separátní mír s Janem Jindřichem Saským, na jehož základě byly Sasku odstoupeny obě Lužice, které tím definitivně odpadly od českého státu.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...