Přejít na obsah

Recommended Posts

Ferdinand I.

10.3.1503 - 5.7.1564

Rakouský arcikníže, král český, uherský, římsko-německý a od od roku 1556 císař byl synem Habsburka Filipa I. Sličného a španělské princezny. Zahájil v roce 1526 téměř čtyřistaletou vládu Habsburků v českých zemích. Cestu k českému (a uherskému) trůnu mu otevřela bitva u Moháče v roce 1526, v níž zahynul král Ludvík Jagellonský, a český zemský sněm zvolil Ferdinanda Habsburského králem, zatímco tzv. vedlejší země jej za krále přijaly na základě dědických práv, tj. jako manžela Anny, sestry Ludvíka Jagellonského. Ve snaze pevněji propojit země, kterým vládl, zřídil jako protiváhu zemských úřadů několik společných institucí se sídlem ve Vídni - dvorskou komoru, tajnou radu, dvorskou radu a později i válečnou radu. V roce 1531 byl zvolen římsko-německým králem, v roce 1556 císařem. Od tohoto roku téměř nepřetržitě až do roku 1806 spojovali rakouští Habsburkové vládu v monarchii s titulem římsko-německého krále, ev. císaře. Snahami o centralizaci, úsilím o posílení moci panovníka na úkor stavů a vztahem k nekatolíkům vyvolával Ferdinand I. v českých zemích odpor, který se otevřeně projevil protihabsburským povstáním v roce 1547. V jeho čele stála česká královská města a Jednota bratrská. Záminkou k němu se stalo svolání české zemské hotovosti bez schválení stavů a příkaz Ferdinanda I. k jejímu tažení proti šmalkaldskému spolku, tj. proti spolku německých protestanstských knížat. Jejich porážka v bitvě u Mühlberka v roce 1547 umožnila Ferdinandovi I, aby se vyrovnal s domácími odpůrci: královská města byla politicky téměř zlikvidována a ekonomicky oslabena, šlechta byla potrestána vězením a konfiskacemi, biskup Jednoty bratrské Jan Augusta uvězněn. Ferdinand I. tehdy využil tohoto vítězství mj. i k tomu, že prosadil dědičné právo Habsburků na český trůn. Na jeho osobní žádost byl v roce 1556 uveden do Prahy jezuitský řád a v roce 1561 bylo jeho zásluhou obnoveno i pražské arcibiskupství, které od husitství zůstávalo neobsazeno.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...