Přejít na obsah

Kontakty na krajanské spolky, společnosti a instituce


Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V AUSTRÁLII

Australie.png

Počet krajanů: podle oficiálního sčítání lidu v r. 2006 uvádí český původ 21.196 osob (při sčítání o pět let dříve to bylo 17.126 osob). Dle odhadu velvyslanectví ČR je nutno k tomuto údaji přičíst cca 5.000 Čechů přechodně studujících v Austrálii a cca 1.000 Čechů dlouhodobě pracujících v teritoriu. Se zohledněním těchto údajů by počet Čechů v Austrálii dosahoval cca 27.000 osob.

ČECHOSLOVáCI AUSTRáLIE - Facebook komunita - odkaz zde

ČECHOAUSTRALAN - krajanský časopis

nezávislý celoaustralský krajanský list, se těší značné oblibě krajanů nejen v Austrálii a v České republice. Časopis spojuje české a mezinárodní aspekty našich životů, - vrací se k příběhům krajanů a jejich vzájemnosti a zároveň se věnuje tomu, co zajímá české krajany po celém světě.

P.O. Box 1008

Hawksburn, Melbourne

Victoria 3142, Australia

Vydavatel: EisBlue Holdings Pty Ltd

šéfredaktor: Barbara Semenov

E-mail: redakce@cechoaustralan.com

Web: www.cechoaustralan.com

území australského hlavního města (ACT)

(Australian Capital Territory, ACT)

BESEDA, THE CZECHOSLOVAK AUSTRALIAN ASSOCIATION OF CANBERRA AND REGION, Inc.

18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW 2620

Poštovní adresa: P.O. Box 1488, Canberra City, ACT 2601

Internetová stránka spolku: www.beseda.org.au

Předseda: Antonín Vincenc, tel.: +612/6262 6750, mobil: +61/408 628 762,

e-mail: beseda@iprimus.com.au

Tisková činnost: měsíčník Beseda, e-mail: beseda@iprimus.com.au

Krajanské rozhlasové vysílaní v ACT:

Radio CMS, Czech Voices

Redaktor: Roger Juranek, e-mail: CMSFM@yahoo.com

Adresa: Grant Cameron Building, 27 Mulley Street, Holder ACT 2611

Jižní Austrálie (Adelaide)

(South Australia, SA)

CZECHOSLOVAK CLUB IN SOUTH AUSTRALIA, Inc.

51 Coglin Street, Brompton, SA 5007

Poštovní adresa: P.O. Box 89, Hindmarsh, SA 5007

Předseda: Zdeněk Jiránek, tel./fax: +618/8346 4181, mobil: +61/424 231 551,

e-mail: csclubadelaide@yahoo.com.au, alkova15@yahoo.com.au

Tisková činnost: měsíčník Život

Redaktor: Zdeněk Jiránek, adresa měsíčníku totožná s adresou spolku

Krajanské rozhlasové vysílání v Jižní Austrálii:

Radio 5PBA, Czech Programme

P.O. Box 27, Stepney, SA 5069

Redaktor: Dr. Květoslav Eliáš, tel.: +618/8362 4086

Vysílání každé pondělí od 19.30 do 20.30 na stanici 5PBA FM 89.7, každou středu od 18.30 do 19.30 na stanici 5CST FM 88.7, a každou neděli od 19.30 do 20 hod na stanici EBI FM 103.1

Ročenka České obchodní komory v Adelaide (1x ročně)

Gateway to the Heart of Europe

Vydává Czech Chamber of Commerce Australia, Inc.

198 Greenhill Road, Eastwood, SA 5063

Tel. +618/8406 1676, fax: +618/8373 5793, e-mail: ccca@picknowl.com.au

Viktorie (Melbourne)

(Victoria) VIC

SOKOL MELBOURNE, INC.

National House of Czechs and Slovaks

497 Queensberry Street, tel.: +613/9329 9922, fax: +613/9432 8245

North Melbourne, VIC 3051

Tel.: 03 9329 9922, e-mail: admin@sokolmelbourne.com.au

Starostka: Markéta Lyell

Tisková činnost:

Sokolský list KVART (měsíčník) – viz www.sokolmelbourne.com.au/Page_Kvart.html nebo

www.sokolmelbourne.com.au/files/kvart/09-2006/index.html

Redaktorka: Barbara Semenov, tel.:+613/9329 9922, fax: +613/9432 8245,

e-mail: ozregent@ozemail.com.au

Internetová stránka spolku: www.sokolmelbourne.com.au (správci stránky: Radek a Milena Petrovi, 9/29 Katandra Rd., Ormond 3204,VIC 3051, tel.: 03 9578 3069)

ČS. OBEC LEGIONáŘSKá, VICTORIA (CZECHOSLOVAK EX-SERVICEMEN ASSOCIATION OF VICTORIA)

26 Timber Glade Drive, Noble Park North VIC 3174

Předseda: Josef Poster

Krajanské rozhlasové vysílání ve státě Viktorie:

SBS Radio, Czech Programme

Redaktor: Václav Starý, tel.: 1300 303 328, fax: +613/9438 1114, e-mail:vaclav.stary@sbs.com.au

Adresa: PO Box 294, South Melbourne VIC 3205

Západní Austrálie (Perth)

(West Australia, WA)

THE CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION IN WA

Poštovní adresa: PO Box 8013, Stirling Street, Perth, WA 6849

Předseda: Jan Mařík,tel.: +618/9572 1696, fax: +618/9342 0826, mobil: +61/419 009 417

e-mail: jan@e-wire.net.au

Tisková činnost: měsíčník Klokan

Redaktorka: Věra Sedláčková, 54 Veneta Court, Altwell WA 6164, tel.: +618/9414 3311, email: kis@iprimus.com.au

Krajanské rozhlasové vysílání ve státě Západní Austrálie:

MRTA of WA, 6EBA-95.3 FM,Radio Czech and Friends

Redaktor: Ludvík Jedla, 98 Giralia Parkway, Ballajura 6066, WA, tel.: +08/92496491,

e-mail:destiny@uvtc.net.au

Nový Jižní Wales (Sydney)

(New South Wales, NSW)

CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB, Ltd.

320 Devonshire Road, Kemps Creek, NSW 2171

Internetová stránka spolku: www.cscountryclub-sydney.com.au

Předseda: Pavel Franc

ČS. OBEC LEGIONáŘSKá V NSW (CZECHOSLOVAK EX-SERVICEMEN´S ASSOCIATION, NSW Division)

9 Albert Street

Bonnell´s Bay, NSW 2264

Předseda: Hanuš Federer, tel./fax: +612/4970 5730

ČS. OBEC LEGIONáŘSKá V ZAHRANIČí – výkonný výbor Jižního Pacifiku (CZECHOSLOVAK EX-SERVICEMEN'S ASSOCIATION, South Pacific Executive Committee)

Předseda: Dr Arnošt Brichta (úřadující), 202 Holden Street, Ashbury, NSW 2193

Tel.: +612/9797 9773, fax: +612/9797 1221, e-mail: a_brichta@yahoo.com.au

ČS. OBEC LEGIONáŘSKá V ZAHRANIČí (CZECHOSLOVAK EX-SERVICEMEN'S ASSOCIATION)

10 Balfour Street

Carlton, NSW 2218

Předseda: Jan Franklin, tel.:+612/9971 7596

KLUBKO

Klub českých a slovenských maminek a dětí v Sydney

www.klubko.com.au

Pyrmont Community Centre

Corner John 7 Mount Street

2009 Pyrmont NSW

Poštovní adresa: 100/392 Jones Street, 2007 Ultimo NSW

Koordinátorka Lenka Kaňová

tel. :+61280900149, mobil: +61406680605,

email: leni.kanova@gmail.com

SOKOL SYDNEY, GYMNASTIC ASSOCIATION, Ltd.

16 Grattan Crescent , Frenchs Forest, NSW 2086

Tel.: +612/9529 8457

Starosta: Jaroslav Krejčík

Tisková činnost: dvojměsíčník Věstník

Redaktor: Jaroslav Zahrádka, tel.: +612/9528 7928, e-mail: contact@sokolsydney.com.au

Internetová stránka: www.sokolsydney.com

SPOLEČNOST SLUšNýCH KRAJANŮ

718 Elizabeth St.

Waterloo, NSW 2017

Tel.: +2 9319 6380, e-mail: ricardo@ans.com.au

Vedení spolku: Marcela Čechová, S.F. Řehulka

Publikační činnost: Noviny (čtrnáctideník), internetová stránka: http://noviny.20m.com

Redaktor: Vratislav Bejšák-Colloredo-Mansfeld, e-mail: ricardo@ans.com.au

Nezávislý krajanský tisk vydávaný v Sydney mimo krajanské spolky:

Měsíčník Slovak Czech Herald (vydává studentská agentura Great Mate)

Redaktor: Petr Kováč, tel.: 02 9212 7200, fax: 02 9211 2722, e-mail:herald@g8m8.com

Level 7, Suite 709, Sussex Centre

401 Sussex Street

Sydney, NSW 2000

Internetová stránka: www.g8m8.com

Orel, čtvrtletník (vydává stejnojmenný katolický tělovýchovný spolek v Sydney)

Redaktor: Jiří Matýsek, 1A George Streeet, Avalon Beach, NSW 2107, tel.: +612/9918 0826

Krajanské rozhlasové vysílání v Novém Jižním Walesu:

SBS Radio, Czech Programme

Redaktorka: Ika de Detrich, e-mail: ikad@sbs.com.au

Tel.: 02 9430 2723, fax: 02 9438 1114

Poštovní adresa: Locked Bag 028, Crows Nest, NSW 1585

Radio vysílá každou neděli od 21-22 hodin na celonárodním okruhu a navíc jen pro Sydney ještě každý čtvrtek ráno od 9-10 hod.

Queensland (Brisbane)

Queensland QLD)

ČESKOSLOVENSKý KLUB V QUEENSLANDU (CZECHOSLOVAKIAN CLUB IN QLD, Inc.)

25 Upfield Street, Burbank, QLD 4156

Poštovní adresa: P.O.Box 4213, Forest Lake, QLD 4078

Tel.: +617/ 3343 3489

Internetová stránka: www.csklubqld.org.au

Předsedkyně: Stáňa Bílková, tel./fax: +617/3343 3489

Tisková činnost: měsíčník Krajanský list, poštovní adresa totožná s adresou spolku, e-mail: mail@csklubqld.org.au

Redaktorka: Jana Huml, tel.: +617/3802 0942, 4336 Beaudesert Road, Munruben QLD 4125

ASOCIACE ČECHŮ V AUSTRáLII (CZECH ASSOCIATION OF AUSTRALIA, Inc.)

c/o Marie Pospíchalová, 27 Gordonia St., MacGregor 4109 QLD

Tisková činnost: měsíčník Na slovíčko

Redaktor: Milan Paulů, tel.: +617/3349 2892, fax:+ 617/3299 2171,

e-mail milan@optusnet.com.au

Krajanské vysílání v Queenslandu:

Ethnic Broadcasting Association, Radio 4EB FM 98, Czech Programme,

Redaktorka: Stáňa Bílková, tel./fax: 07/3343 3489, e-mail: stanabilek@yahoo.com.au

P.O.Box 7300, East Brisbane, QLD 4169

Internetové stránka: www.4eb.org.au/czech

Radio vysílá každou středu od 15.45 do 17.15, každou sobotu od 10.30 do 11.30

Tasmánie (Hobart)

(Tasmania, TAS)

SDRUŽENí ČECHŮ A SLOVáKŮ V TASMáNII (CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF TASMANIA, Inc.)

Předseda: Harry Nermut, 67 Montrose Road, Montrose, TAS 7010, tel. +613/6272 4917, mobil: 0407 870 745

Tajemnice: Vlasta Collins, tel.: +613/6233 7945, e-mail: vlasta.collins@dpac.tas.gov.au

HONORáRNí KONZULáTY ČR V AUSTRáLII:

honorární konzulát Adelaide

honorární konzul Michael Zdeněk Schulz

Consulate of the Czech Republic

70 Northumberland Street

Tusmore, SA 5065, Australia

Tel.: +61/8 8331 0286, fax: +61/8 8331 0286

honorární generální konzulát Melbourne

honorární generální konzul JUDr. Milan Kantor, OAM

Consulate of the Czech Republic

Level 11, 500 Collins Street

Melbourne, VIC 3000, Australia

Tel.: +61/3 9629 6196, fax: +61/3 9629 1311, e-mail: melbourne@embassy.mzv.cz

honorární konzulát Perth (pro obvod Západní Austrálie)

honorární konzul Zdeněk Cihelka

Consulate of the Czech Republic

27 Virgilia Street

Duncraig, Perth, WA 6023

Tel.: +61/8 9246 7102, fax: +61/8 9246 7016, e-mail: perth@embassy.mzv.cz

HONORáRNí KONZULáT AUSTRáLIE V ČR

Konzulát Australského společenství

honorární konzul Petr Vodvářka (e-mail: petr.vodvarka@austrade.gov.au )

Klimentská 10

100 00 Praha 1

Tel.: 296 578 350 až 351, fax: 296 578 352

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...