Přejít na obsah

Kontakty na krajanske spolky, spolecnosti a instituce


redakce

Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V KANADĚ

 

Kanada.png

Předpokládaný počet krajanů v teritoriu: při posledním sčítání lidu v r. 1996 uvedlo češtinu jako svůj mateřský jazyk 24.975 osob (z toho v městských aglomeracích v Torontu 6.595, ve Vancouveru 4.120, v Montréalu 1.575, v Calgary 1.425 a v Ottawě 1.060 osob. Počítáno podle správních provincií nejvíce Čechů žije v Ontáriu – 11.980 a Britské Kolumbii 5.960, třetí v pořadí je Alberta s 3.135 česky mluvícími krajany). Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se podle statistiky k českému původu přihlásilo 79.910 osob a k rodišti „Československo“ (bez rozlišení národnosti, zřejmě je míněn „československý původ“ - obdobná statistická kategorie je i v USA) 39.760 osob, čili celkem 119.670 osob. Nelze však vyloučit, že se údaje o původu a rodišti částečně překrývají. K slovenskému původu se ve stejné době přihlásilo 50.860 osob. Číselné údaje byly otištěny v kanadském krajanském měsíčníku Kanadské listy v dvojčísle červenec-srpen 2005 (No. 7-8, Vol. 29).

 

České kulturní aktivity na území Kanady a USA (hostování českých umělců) podchycuje internetový kulturní portál www.czechevents.net provozovaný Česko-severoamerickou komorou pro obchod a kulturu se sídly v Atlantě a Torontu (www.czechevents.net/cnaccc).

 

 

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĚ (ČSSK)

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA (dříve Czechoslovak Association of Canada)

K 30.6.2003 uzavřelo ČSSK svou kancelář na Spadina Avenue, ruší tlf. a faxové spojení, v platnosti zůstává níže uvedená poštovní adresa a spojení na ústředí prostřednictvím pí. Radmily Locherové, předsedkyně torontské pobočky ( tel.: +416/925 2241, fax: +416/925 1940, e-mail: ustredi@cssk.ca nebo toronto@cssk.ca ), a také internetová stránka ČSSK: www.cssk.ca.

Návštěvní hodiny jsou první úterý v měsíci od 19 do 20 hodin v kostele sv. Václava, ohlašování návštěv a info na tel. (416) 925-2241.

 

P. O. Box 564

3044 Bloor Street West

Toronto, ONT M8X 2Y8

 

1. kongres ČSSK zvolil v poslední květnový víkend 2009 v Montrealu nové vedení spolku:

 

Předseda ČSSK: Miloš Šuchma

Místopředsedové: Blanka Rohnová (Toronto), Eva Sailerová (Winnipeg), Štefan Horný (Montreal)

Jednatelka: Věra Kohoutová

Pokladník: Jan Sammer

Další členové vedení: Dagmar Vavruša, Markéta Rešovská, Soňa Metcalfe, Miloš Krajný, František Klimeš, Petr Kohout, Ivan Satori, Josef Dobrovolný, Jiří Kořistka, Jan Drábek. Členy vedení ČSSK jsou i členové poboček (viz níže).

 

Pobočky a jejich předsedové:

 

CALGARY

POB 355, Calgary, ALTA T2P 2H9, předsedkyně Božena Kellnerová, e-mail: calgary@cssk.ca nebo mbkellner@hotmail.com

Internetová stránka: www.czcanada.com

 

EDMONTON

Eduard Brabec, e-mail: edmonton@cssk.ca

 

KITCHENER-WATERLOO-GUELPH

Ludmila Dejmková, e-mail: kitchener@cssk.ca

 

LONDON

POB 37053, 769 Southdale St.E., London, ONT N6E 3T3, předseda Josef Mára, e-mail: london@cssk.ca

 

MONTREAL

7300 Sherbrooke West, Montreal, QC H4B 1R7, předsedkyně Míša Fuchsová, tel.: +1 (514) 737 8325, e-mail: montreal@cssk.ca

 

OTTAWA

P. O. Box 13, Station A, Ottawa, ONT K1N 8V7, předseda Ladislav Kubát, e-mail: ottawa@cssk.ca

 

TORONTO

Radmila Locherová, PO Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, ON M8X 2Y8, e-mail: toronto@cssk.ca

 

VANCOUVER

797-916 West Broadway, Vancouver, BC V5Z 1K7, předseda Miloš Zach, e-mail: vancouver@cssk.ca

 

WINNIPEG

POB 1732, Winnipeg, MN, R3C 2Z9, předsedkyně Dr. Eva Sailerová, e-mail: winnipeg@cssk.ca

 

 

Dalsi spolky:

 

BESEDA MONTREAL – Canadian Czech and Slovak Culture and Folklore Centre

Pořádání kulturních akcí, výuka folklorních tanců v 4990 Place de la Savane, Montreal, výuka češtiny a slovenštiny v 4400-4200 Côte de Liesse, # 203, Montreal

Předseda: Vítězslav (Victor) Vonka

Místopředsedkyně: Elena Kováčová

62A, rue Labelle, # 109

Laval, Quebec

Canada H7N 2S3

Tel.: 450 662 3717 nebo 450 667 6702, fax: 450 662 6096, e-mail: info@beseda.ca

Internetová stránka: www.beseda.ca

 

KOMENSKÉHO INSTITUT

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL - L'INSTITUTE COMENIUS MONTRÉAL-

- pořádání kulturních akcí

Předsedkyně: Alice M. Holman

Místopředsedkyně a jednatelka: Vesna Alince

4595 Montclair Ave.

Montréal, QUE H4B 2J8

Tel.: +514/482 0315, fax: +514/482 0894, e-mail: comenius@sympatico.ca

 

ČESKÝ KULTURNÍ KLUB V OTTAWĚ

Václav Krabička

P. O. Box 171

Russel, Ont. K4R 1C8

E-mail: ag473@ncf.ca

(Pořádání kulturních akcí, hostování českých umělců)

 

ČESKOSLOVENSKÁ PODPORUJÍCÍ JEDNOTA (CANADIAN CZECHOSLOVAK BENEVOLENT ASSOCIATION) - ŘÍČKA – nejstarší krajanská organizace v Kanadě, založena 1913, pod její záštitou vzniklo ČSSK a převzalo většinu její integrační agendy (pomoc novým přistěhovalcům). Nyní je Jednota zaměřena na kulturně-společenské vyžití krajanů v Manitobě (výuka českého jazyka každé úterý pod vedením M. Sutkové /misha.sutkova@shaw.ca /, nácvik lidových tanců pod vedením Vladimíry Zvoníkové, viz Furiant Dancers níže).

Předseda: Joe Dobrovolny, e-mail: joedob@cci-mb.ca

154 McKenzie St.

Winnipeg, Manitoba, R2W 5A2

Další e-mailové spojení: Jerry Klimeš, člen vedení, klimes@escape.ca

Internetová stránka: www.members.shaw.ca/stauderm nebo www.czechoslovakbenevolentassoc.ca

Místní internetová stránka („Oznamník“) pro komunitu: http://socs.mkolar.org/oznamW

Publikační činnost: čtvrtletník Říčka, viz adresář krajanského tisku

 

FURIANT DANCERS

Taneční soubory Furiant a Věneček, činné při pobočce ČSSK ve Winnipegu. Umělecká vedoucí Vladimíra Zvoníková (e-mail: vzvonik@ms.umanitoba.ca)

 

HEARTS OPEN TORONTO (HOT)

NGO registrovaná v dubnu 2006 (Ontario C.N. 1687 055) zaměřená na spojení kulturních a charitativních aktivit.

Hlavní projekt: Monument obětem totalitárního komunismu

401 Richmond St. W.

Toronto

Kontakt: +647/228 2407, zuz@rogers.com

Internetová stránka: www.heartsopen.ca

Předsedkyně: Zuzana Hahn

 

MASARYKŮV ÚSTAV - MASARYK MEMORIAL INSTITUTE, Inc.

Kulturní a vzdělávací spolek krajanů s více než 50letou tradicí.

Organizuje kult. akce, kursy češtiny, půjčování knih a videokazet pro krajany.

450 Scarborough Golf Club Rd.

Toronto, ON M1G 1H1

Tel.:(416) 439-4354, fax: (416) 439-6473, e-mail: mmi-inc@sympatico.ca

Čestný předseda: Jan Trávníček

Předsedkyně: Alena Kottová

Vedoucí kanceláře: Julie Novotná

Další členové vedení: Jerry Kytl, Libuše Pejchlová, Robert Tmej, Dáša Vavrušová, Karel Vigor, Jan Trávníček

Publikační činnost: Nový domov (čtrnáctideník), e-mail: novy.domov@sympatico.ca , viz adresář krajanského tisku

Internetová stránka: www.masaryktown.org

Knihovna na Masaryktownu: info na tel. (416) 431-9477 nebo (416) 439-4354

Sobotní výuka češtiny pro děti od 5 do 12 let v Baťově obuvnickém muzeu (Baťa Shoe Museum), info tel.: 416-439-4354

Restaurace na Masaryktownu: rezervace na tel. (416) 289-0283, www.praguerestaurant.com

 

NOVÉ DIVADLO V TORONTU

Krajanský amatérský divadelní soubor, ředitel Pavel Král.

New Czech Theatre

c/o Office, 150 Longboat Ave., Toronto, ONT M5A 4G4

Internetová stránka: www.divadlo.satellite1-416.com

 

SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ - SOKOL KANADA – založen 1911

Sdružuje sokolské jednoty v Kanadě (jednoty: Toronto, Ottawa, Montreal a Kitchener-Waterloo-Guelph) a Argentině.

Korespondenční adresa župy: Sokol Canada, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON M6H 3H9

E-mail: waldauf@msn.com

Župní starosta: Jiří Kořistka (315 Margaret Ave., Apt.1702, Kitchener, Ont. N2H 6S5)

Publikační činnost: Věstník Sokolské Župy Kanadské

 

SOKOL TORONTO

Info: H. Jurásková, 905-838-2541, J. Waldauf, 416-535-1413

 

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) - CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES

Pobočky v Ottawě, Torontu, Montrealu, Edmontonu a Vancouveru.

 

Pobočka Edmonton:

Předseda: Prof. Pavel Jelen

Fax: (780) 492 8914, e-mail: pjelen@afns.ualberta.ca

 

Pobočka Ottawa:

Předseda: Dr. George Fodor

Kontakt: Dr. Martin Skála

110 Rue du Chateau 2005

Hull, QUE J9A 1T4

E-mail: skmartin@sympatico.ca

 

Dalsi adresy - specializované instituce:

 

THE BAŤA SHOE MUSEUM

327 Bloor St. West, Toronto ON

(stanice metra St. George)

Tel.: (416) 979-7799

 

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU (CZECH TOURISM)

2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ONT. M4W 3F2

Tel.: +416/363 9928, fax: +416/363 0239

E-mail: info-ca@czechtourism.ca

Internetová stránka: www.czechtourism.com

 

KANADSKO - ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA - CANADA - CZECH REPUBLIC CHAMBER OF COMMERCE

Součást Česko/severoamerické komory pro obchod a kulturu Inc.

909 Bay Street, Suite 1006

Toronto, ONT M5S 3G2

Tel./fax: +416/929 3432, e-mail: trade@ccrcc.net

Internetová stránka: www.ccrcc.net, www.canamerica.cz, www.czechevents.net/cnaccc

Výkonný ředitel: Lubomír J. Novotný, e-mail: lnovotny@ccrcc.net, lnovotny@czechevents.net

Internetový kulturní portál www.czechevents.net (kalendář českých kulturních aktivit v USA a Kanadě, kontakty na umělce v ČR)

 

 

ČESKÁ KOORDINAČNÍ KANCELÁŘ - CZECH COORDINATING OFFICE

Kancelář se sídlem v Torontu sdružuje české žadatele o restituce sídlící v mnoha zemích světa. Pobočky kanceláře též v Austrálii, SRN a Nizozemí.

1103-100 Antibes Drive

Toronto, ONT M2R 3N1

Tel.: +416/665 7324, e-mail: info@czechoffice.org

Internetová stránka: www.czechoffice.org

Vedoucí kanceláře: Jan Sammer

Pobočky:

Wentworth Bldg. 62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

B. Meiser Str. 6, 91522 Ansbach, Germany

Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands

 

CZECHTRADE

Česká agentura na podporu obchodu.

25 Adelaide St.E., Ste. 605

Toronto, ON M5C 3A1

Tel.: (416) 848-4984, fax: (416) 848-4985, e-mail: toronto@czechtrade.cz

Internetové stránky: www.czechtradeoffices.com, www.supplier.cz

 

HONORÁRNÍ KONZULÁTY:

Honorární konzulát ČR v Calgary

honorární konzul Jaroslav Jerry Jelinek

Honorary Consulate of the Czech Republic

Ste. 611 – 71st Avenue S.E.

Calgary, AB T2H 0S7

Tel.: +403/ 269 4924, fax: +403/261 3077, e-mail: calgary@honorary.mzv.cz

 

Honorární konzulát ČR ve Winnipegu

honorární konzul William Randa

Honorary Consulate of the Czech Republic

310-115 Bannatyne Avenue, 3rd Floor, Winnipeg

Tel.: +204-942-0981, e-mail: winnipeg@honorary.mzv.cz

 

Honorární konzulát ČR ve Vancouveru

honorární konzul Michael Duncan Adlem

Honorary Consulate of the Czech Republic

1055 Dansmuir St., 23rd Floor, Vancouver

Tel.: +604-891-2296, fax: +604-683-6498, e-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

 

 

THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20 (Les Rencontres Musicales Québec-Europe)

Kanadská nezisková organizace zaměřená na propagaci české kultury, zejména hudební (výstavy o hudebních skladatelích, prezentace mladých českých pěvců v Kanadě).

4946 rue Hortie

Pierrefonds QC H8Y 1Z3

Province du Québec

Tel.: +514/6847287, fax: +514/684 4079

Internetová stránka: www.westisland.ca/lyrichoregra20

Vedoucí: Alain Nonat, e-mail: alain.nonat@sympatico.ca

 

KRAJANSKÁ TELEVIZE

Český pořad NOVÁ VIZE (dříve ZÁBĚR/NOVÝ ZÁBĚR TORONTO)

V rámci kanadského multikulturního vysílacího systému CFMT-TV, který je vlastněn firmou Rogers-Media, je umožněno TV vysílání etnickým skupinám v jejich mateřštině.

Vysílání pro Ottawu a provincii Ontário: česky se vysílá půlhodinový pořad v sobotu ráno v 10:00 místního času, repríza v úterý od 7:30.

Vysílání pro Montreal a provincii Quebec: na kanálu 14 nebo satelitu 207: česky se vysílá v pátek ve 20:30, opakování v neděli v 15:30 a pondělí v 10:00.

Korespondenční adresa Nové vize je 2025-77 Quebec Avenue, Toronto ON M6P 2T4

 

 

ČESKÁ KNIHKUPECTVÍ A VIDEOPŮJČOVNY:

 

ON-LINE BOOK STORE

www.czech-books.com

e-mail: mail@czech-books.com

Tel.: +1/877/287 1015, fax: +250/370 2847

 

JNBOOKSTORE

www.jnczechbookstore.com

Tel.: +416/289 2479

 

LITERACY PRAGENSIS

(české zásilkové knihkupectví)

303 Queenston Str.

St. Catharines, ONT L2P 2X4

Tel.: +905/704 0873, fax: +905/704, O879, e-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca

 

VIDEO EL CANADA

(distribuce českých videokazet)

583 William Str.

London, ONT N6B 3E8

Tel.: +519/434 9939, fax: +519/434 8182, e-mail: video.el@rogers.com

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA:

 

Farnost sv. Václava (Toronto)

Římsko-katolický kostel sv. Václava (Roman Catholic Church of St. Wenceslaus)

Duchovní správce: reverend Libor Švorčík

496 Gladstone Ave.

Toronto, ON M6H 3H9

Tel.: +416/532 5272, fax: +416/516 5311

Internetová stránka: www.katolik.ca

Česká škola pro děti v hale kostela každou sobotu od 9 do 11 hodin, tel. (416) 536-5342

 

Misie sv. Václava (Montreal)

Duchovní správce: reverend Petr Stejskal

4605 West Broadway

Montréal, QUE H4B 2A7

 

Československý baptistický sbor (Toronto) – Czechoslovak Baptist Church

Duchovní správce: reverend Ján Banko

200 Annette Street

Toronto, ONT M6P 1P6

Tel.: +416/767 202

Internetová stránka: www.csbaptist.com

 

Bohemistická studia viz samostatný adresář.

 

KURSY ČEŠTINY PRO DĚTI:

 

Cornell Junior Public School (každou sobotu dopoledne)

61 Holmfirth Terrace

Scarborough, ONT

Tel.: +416/439 4354

 

Masarykova doplňovací škola při kostele sv. Václava, Toronto (každou sobotu dopoledne)

Viz duchovní správa

 

ČESKÉ RESTAURACE:

 

Restaurace Praha, Masaryk Town

Otevřeno středa-neděle

450 Scarborough Golf Club Rd.

Scarborough , ON M1G 1H1

Tel.: +416/289-0283

Internetová stránka: www.praguerestaurant.com

 

Domaz Restaurant

417 Elizabeth Street

Burlington, ONT L7R 2N1

Tel.: +905/639 3240

 

Café Mozart

361 St. Paul E.

Montréal, QUE

Tel.: +514/871 0717

 

Bohémia Restaurant

1725 ch. des Prairies

Brossard, QUE J4X 1G5

Tel.: +450/444 5464

 

ČEŠTÍ HOKEJISTÉ V KANADĚ

Informace o jejich působení v kanadské NHL (v češtině) na internetové stránce www.nhl.satellite1-416.com nebo www.zprávy.org/nhl

 

 

Partnerska spolecnost v CR:

 

Společnost přátel Kanady a Radia Canada International (RCI)

Předseda: Stanislav Dvořák

Beringerova 194

588 56 Telč IV/194

Tel.: 567 243 112

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...