Přejít na obsah

Kontakty na krajanské spolky, společnosti a instituce


Recommended Posts

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ VE SPOJÉNÉM KRÁLOVSTVÍ

VelkaBritanie.png

INFORMACE MZV ČR

Dle odhadu velvyslanectví ČR žije ve Velké Británii cca 40.000 Čechů (cca 6.000 krajanů a cca 34.000 přechodně žijících Čechů).

ANGLO - CZECHOSLOVAK TRUST

Dobročinná organizace, kulturní výměny mládeže, pořádání každoročního hudebního soutěžního festivalu.

23 Stonefield Road

London N1 0HW

Statutární zástupci: Eva K. Dix ( 241 Coombe Lane, London SW20 OQT, tel.: +44/208/947 8536), Natasha Newton, Dr. Lenka Speight

Kontakt: Nataša Newton, tel. +44/207/278 8459, e-mail: natasa.actrust@blueyonder.co.uk

Internetová stránka: www.actrust.pwp.blueyonder.co.uk

BRIDGWATER INTERNATIONAL (BRIDGWATER CZECH/SLOVAK FRIENDSHIP SOCIETY)

Councillor Brian Smedley

Flat 5, 10 Castle Street

Bridgwater, Somerset, TA63DB

Telephone: +44 1278 256377 mobile: +44 7772402671

Email: bridgwaterinternational@googlemail.com

Web: http://bridgwaterint...l.blogspot.com/

BRITSKO-ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE

(BRITISH CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION - BCSA)

522 Finchley Road

London NW11 8DD

Tel.: +44/208 458 1777, e-mail: bcsa@bcsa.co.uk

President: Ladislav Horňan

Vicepresident: Graham Melville-Mason

Předseda: Sir Michael Burton (bývalý velvyslanec v ČR)

Místopředsedkyně: Růžena Holubová, e-mail: ruzena@holub.demon.co.uk

Výkonná tajemnice(Membership Secretary) Jitka Paterson Sigmund , bcsa@bcsa.co.uk

Tajemnice: Ivana Průšová, e-mail: ivana.prusa@virgin.net

Publikační činnost: BCSA Review (dvojměsíčník)

Internetová stránka: www.bcsa.co.uk

CZECH AND SLOVAK RAILWAY GROUP

Zájmové sdružení železničních fanoušků.

Kontakt: Jim Horsford, 40 Queen's Road, Vicar's cross, Chester CH3 5HB, e-mail: csrailgr@yahoo.com

Internetová stránka: www.geocities.com/csrailgr/

Publikační činnost: čtvrtletník Journal

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN

Neziskové sdružení ( a voluntary association) registrované 22. 7. 2010 (No. 7323697).

Má oddělení Kids´ Art Club (pro předškolní děti) a Českou školu (školní děti).

Je zapojena do projektu Česká škola bez hranic (rámcový zájmový vzdělávací program výuky češtiny u dětí).

Statutární zástupce: Zuzana Jungmannová, MgA, 237 South Lambeth Road, SW1 8XR, London

Kontakt: +44/7804620690, zuzka@czechschool.org.uk

ČESKOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ SPOLEČNOST VE VELKÉ BRITÁNII (založena 1953)

(CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN)

Předsedkyně: Lindy Bosworth

Tajemník: Rex Dixon, 39 Braybank, Bray, Maidenhead SL6 2BH, e-mail: rex.dixon@service.fujitsu.com

Internetová stránka: www.cpsgb.org.uk

Publikační činnost: čtvrtletník Czechout (informace pro členy), monografie, schůze 4x ročně v Czech and Slovak National Club, 74 West End Lane, West Hampstead, London NW 6

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ (ČSOL) (obnovena 1948)

(ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK LEGIONARIES)

39 Tithe Pit, Shaw Lane

Warlingham

Surrey CR3 9AS

Tel: +44/1883/622 915

Publikační činnost: Zápis ze schůze (cca 1x měsíčně)

DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST (THE DVOŘÁK SOCIETY FOR CZECH AND SLOVAK MUSIC), založena v březnu 1974

Patroni: Josef Suk, Petr Eben

Předseda: Graham Melville-Mason (69 Grasmere Road, Muswell Hill, London N10 2DH, tel.: +44/208/8837362, fax: +44/208/2455591, e-mail: graham.m-m@blueyonder.co.uk )

Čestný tajemník: Shawn Pullman, e-mail: shawn.pullman@talk21.com

Dotazy a přihlášky: tpook@globalnet.co.uk

Publikační činnost: Newsletter (dvojměsíčník), ročenky The Journal a The Yearbook

Internetová stránka: www.dvorak-society.org

JERSEY CZECH FRIENDSHIP SOCIETY

Společnost přátel ČR (Normanské ostrovy)

Předseda: Brian F. Beadle (The Farm, Les Charrieres de Bonne Nuit, St. John, Jersey, C.I., tel. +44/1534/861674)

KLUB „KLUBKO"

Uchování a rozvoj českého jazyka a národních tradic u dětí českých rodičů žijících v Británii. Cca dvojměsíční setkání pro děti předškolního a časného školního věku jsou organizována ve Virginia Water v Surrey.

Kontakt: Michaela Matheson, 29 Highfield Road, Chertsey, Surrey KT16 8BU

THE KMOCH EUROPEAN BANDS SOCIETY (založena 1973)

Zájmové sdružení fanoušků české dechovky (Kmoch, Fučík, Vačkář, Vacek, Vejvoda, atd.).

1 Keelton Close

Bickton Heath

Shrewsbury, Shropshire SY3 5PS

Tel./fax: +44/1743/354 784

Kontaktní osoba: John Bladon, e-mail: john.bladon@virgin.net

Publikační činnost: dvakrát ročně Journal

Internetová stránka: www.kmochsoc.co.uk

KRAJANSKÝ SPOLEK CZECH WELLS/ČESKÁ ŠKOLA V MANCHESTERU

Spolek sdružuje Čechy v Manchesteru a okolí. Má zájem prezentovat českou kulturu a nejlepší duchovní hodnoty českého národa ve Velké Británii.

Kontakt: http://czechwells-uk.webnode.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Zora Zámečníková czech.wells@ymail.com

NADACE EMY DESTINNOVÉ (THE EMMY DESTINN FOUNDATION) (založena 1997)

Podpora studentů operního zpěvu v ČR, SR a Británii (stipendium), Mezinárodní cena Emy Destinnové za přínos opeře.

Emmy Destinn Foundation

PO Box 33164

London NW3 4BW

Velká Británie

Kontakt: e-mail: info@destinn.com

Internetová stránka: www.destinn.com

PĚVECKÝ SBOR HLAHOL

Založen Janem Křesadlem (Dr. Václav Pinkava) v 80.letech

Kontakt na uměleckou vedoucí: Dr. Eva J. Pinkava, 95 Berechurch Hall Rd., Colchester, Essex CO2 9NN, tel./fax: +44/1206/574 712

SCOTTISH CZECH AND SLOVAK SUMMER SCHOLARSHIP FUND (SCSSS) - SKOTSKÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ STIPENDIJNÍ FOND

Sdružení podporující účast českých a slovenských studentů na kursech ve Skotsku a rozvoj kulturních vztahů se Skotskem

68 Comely Bank Avenue

Edinburgh EH4 1HE

Te./fax: +44/131/343 1292, e-mail: linhartova@aol.com

Předsedkyně: dr. Alena Linhartová

SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH EXULANTŮ

(ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK EXILES)

Předseda: Hugo Mellion

Publikační činnost: Newsletter (dvojměsíčník)

SOKOL (založen 1903)

Starosta: ing. Ladislav Potůček (35 Lodge Close, Hertford, Herts SG14 3DH, tel.: +44/1992/552075)

Tajemnice: Dagmar Stallerová, 15 The Warren, Carshalton, Surrey SM5 4EQ, tel.: +44/208/6424113)

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ - BRITSKÁ POBOČKA (založena 1958)

Tel.: +44/1932 228 758

Předseda: Milan Kocourek (28 St. Vincent Rd., Walton-on-Thames, Surrey K712 1PA, tel.: +44/1932.259.616, e-mail: Milan@Kocourek.freeserve.co.uk)

Jednatel: Miroslav Krupička (3 Hampden Rd., London N8 0HX, tel.: +44/208/3428853)

SVAZ LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA

(FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATION)

Předseda: Mike Lenhoff, tel.: +44 207 625 0103, e-mail: admin@fcafa.co.uk

Jednatel: Tom Dolezal

VELEHRAD

České a slovenské kulturní, vzdělávací, společenské a pastorační středisko

(Správcem Velehradu je nezisková organizace Dům sv. Václava - St. Wenceslaus House, a registered charity)

22 Ladbroke Square

London W11 3NA

Tel.: +44 207 727 7849, e-mail: info@velehrad.org.uk

Kontakt: Ludmila Stáně, e-mail: ludmila@velehrad.org.uk

Publikační činnost: Velehradský Z(S)pravodaj (měsíčník)

Web: www.velehrad.org.uk

D a l š í a d r e s y - specializované instituce:

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR

generální honorární konzulát Edinburgh

Honorary Consulate General of the Czech Republic

generální honorární konzul Dr. Paul Millar (krajan)

12A Riselaw Crescent

Edinburgh, EH10 6HL

Scotland

Tel./fax: +44/131/4479509, e-mail: Edinburgh@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Belfast (pro konzulární obvod Severní Irsko)

Honorary Consulate of the Czech Republic

honorární konzul Milan Mládek

20 Comber Road P.O. Box 8

BT23 4RX Newtownards

United Kingdom

Tel.: +44/28/91823643, fax: +44/28/ 91818009, e-mail: belfast@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Cardiff

Honorary Consulate of the Czech Republic

honorární konzul Peter Ferda

1 Kings Road Canton

Cardiff CF11 9BZ

United Kingdom

Tel.: +44/29/20396622, fax: +44/29/20396611, e-mail: cardiff@honorary.mzv.cz

Tel.: +44/161/9289988, fax: +44/161/9268726, e-mail: Manchester@honorary.mzv.cz

United Kingdom

ČESKÉ CENTRUM V LONDÝNĚ (informační a kulturní středisko ČR)

13 Harley Street

London W1G 9QG

Tel.: +44/20 7307 5180, fax: +44/20 7323 3709, e-mail: info@czechcentre.org.uk

Internetová stránka: www.czechcentre.org.uk

Publikační činnost: The Czech Centre Programmme (dvojměsíčník, anglicky), Telegram (dvojměsíčník, česky)

BRITSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM HISTORIKŮ (British - Czech and Slovak Historians' Forum)

Akademické fórum, zaměřené na konání odborných konferencí. Kontakt prostřednictvím velvyslanectví ČR.

MIRROR OF EDUCATION

Sdružení českých studentů angličtiny.

138 Northcote Road

Walhamstow

London E17 E7B

Předseda: Jaroslav Zámecký

ČESKÉ KNIHKUPECTVÍ

Zdeněk Mastník

103 The Grampians

Shepherds Bush Rd.

London W6 7LZ

Tel.: +44/207 603 9523 nebo 207 602 5541

České knihy ve výpůjčních knihovnách:

SSEES Library (School of Slavonic and East European Studies)

Senate House

Malet Street

London WC1E 7HU

The British Library

Czech and Slovak Collections

Kurátorka pí. Susan Reynolds, e-mail: susan.reynolds@bl.uk

Readers Services and Collection Department

96 Euston Road

London NW1 2DB

ČESKÉ POHOSTINSKÉ ZAŘÍZENÍ:

The Czechoslovak House (tradiční česká kuchyně, schůzovní místo českých spolků)

74 West End Lane

London NW6 2LX

Tel.: +44/207 328 0131

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×
×
  • Vytvořit...