Přejít na obsah

Zikmund Lucemburský


Recommended Posts

Zikmund Lucemburský

15.2.1368 - 9.12.1437

Byl synem Karla IV. z jeho čtvrtého manželství s Eliškou Pomořanskou. Již jako pětiletému mu jeho otec koupil Braniborsko, čímž získal nejen titul markraběte, ale i z tímto titulem spojené právo být jedním ze sedmi kurfiřtů (volitelů) římsko-německého krále. V roce 1385 se oženil s dcerou uherského a polského krále Marií a o dva roky později získal uherskou korunu. I když musel v Uhrách čelit silné opozici a zároveň je bránit proti turecké expanzi, úměrně tomu, jak klesala autorita Václava IV., zasahoval stále častěji i do českých záležitostí. Po zajetí Václava IV. se stal v letech 1402 - 1403 českým zemským správcem. V roce 1411 byl zvolen římsko - německým králem, v roce 1433 se stal císařem. Účastnil se kostnického koncilu, v němž spatřoval prostředek k odstranění papežského schizmatu a obnovení jednoty církve. I když vybavil Mistra Jana Husa na cestu do Kostnice ochranným glejtem, proti jeho upálení neprotestoval. Po smrti Václava IV. v roce 1419 se stal jediným dědicem české koruny. Vládu nad husitskými Čechami se snažil získat křížovou výpravou v roce 1420. Přesto, že byl poražen, dal se v červenci 1420 korunovat českým králem. Většina české šlechty jeho nárok na českou korunu neuznala a čáslavským sněmem v roce 1421 byl z českého trůnu sesazen. V roce 1422 byla Zikmundova vojska poražena J. Žižkou u Kutné Hory, Haber a Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Teprve v roce 1436, když uznal kompaktáta a zavázal se, že bude respektovat nové poměry v zemi, byl přijat a uznán za českého krále. Svého hlavního odpůrce Jana Roháče z Dubé a jeho stoupence dal v roce 1437 popravit. Zemřel v témže roce, ale již předtím zajistil sňatkem své dcery Alžběty s Albrechtem Habsburským jeho nárok na český trůn.

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
  • Odpovědi 0
  • Založeno
  • Poslední odpověď

Nej autoři v tématu

Nej dny

Nej autoři v tématu


×
×
  • Vytvořit...