Jump to content

Bahrajn - Výroční schůze krajanského spolku

Bahrajn
Martin

Event details

MIlí přátelé,

na toto datum jsme naplánovali Výroční schůzi krajanského spolku v Bahrajnu v budově Honorárního konzulátu ČR. Všichni jste srdečně zváni k účasti na této schůzi, ve které dostanete příležitost ovlivnit fungování spolku, vznést připomínky, návrhy i sami kandidovat do jeho výboru. Program schůze bude následující.

1. Shrnutí aktivit a účetnictví spolku v roce 2011

Aktivity si můžete prostudovat v přiloženém dokumentu 2011 Zpráva o realizaci projektu.pdf

2. Představení připravovaných aktivit v roce 2012

Program akcí pro 2012 jsme s výborem naskicovali v seznamu zde

3. Představení jednotlivých funkcí Výboru spolku

Výbor spolku tvoří neplacení dobrovolníci, kteří své funkce vykonávají ve svém volném čase. Členové výboru se scházejí několikrát ročně podle potřeb koordinace jednotlivých blížících se akcí, všichni členové výboru mají přístup do databáze kontaktů krajanů a přátel v Bahrajnu, kterým mohou odesílat důležitá upozornění a pozvánky z pozice jejich funkce v rámci výboru spolku. V současnosti je výbor sestaven z pěti pozic, podle potřeby je však možné vytvořit pozice další.

PŘEDSEDA

- celková koordinace aktivit spolku

- koordinace výboru spolku

- reprezentace krajanského spolku

- komunikace s MZV CR (krizový stav), legislativa ČR

- finanční dary: žádost, průběžná koordinace financování aktivit, zpráva o průběhu projektu

- komunikace s krajany i zájemci z ČR

- organizace krajanských aktivit

MíSTOPŘEDSEDKYNĚ

- zástupnictví funkce předsedy

- komunikace se MZV SR (krizový stav), legislativa SR

- komunikace s krajany i zájemci ze SR

- organizace krajanských aktivit

ADMINISTRATIVA

- správa účetnictví spolku

- publikace zpráv o aktivitách spolku v mediích

- koordinace sponzorů

- komunikace s krajany

- organizace krajanských aktivit

KULTURNí AKCE

- propagace nejen ČS kultury v rámci spolku i navenek

- správa

- aktualizace databáze kontaktů krajanů

- komunikace s krajany

- organizace krajanských aktivit

KOORDINACE PŘáTEL SPOLKU V BAHRAJNU

- rozšiřování komunity příznivců ČS komunity v Bahrajnu

- aktualizace databáze kontaktů přátel

- komunikace s krajany příznivci ČS komunity v Bahrajnu

- organizace krajanských aktivit

4. Představení jednotlivých kandidátů na funkce výboru spolku

Výbor krajanského spolku byl na loňské výročí schůzi zvolen v této podobě:

Martin Sviták (předseda)

Dana Skotáková (místopředsedkyně)

Gabriela Dahi (administrativa)

Alena Tabet (kulturní akce)

Haitham Rahma (koordinace přátel ČS spolku)

I letos tedy dojde na schůzi k volbám, ze kterých vzejde nový výbor spolku, který se stane garantem krajanských akcí v roce 2012. Tímto bychom rádi vyzvali všechny zájemce, kteří chtějí přispět k organizaci krajanských aktivit svojí kandidaturou do výboru spolku, aby do čtvrtka 9. února na adresu krajanského spolku bahrajn zavináč cechoslovaci.com zaslali své jméno a funkci (nebo funkce) na kterou by si přáli kandidovat. Na základě přihlášených kandidátů připravíme hlasovací lístky.

5. Volby do výboru spolku

Každý příchozí obdrží hlasovací lístek, ve kterém zaškrtne svůj tip na kandidáta pro danou pozici výboru. Po sečtení hlasů budou ohlášeny výsledky.

6. Diskuse

k tématům spojeným s fungováním spolku a krajanských aktivit

7. Volná zábava s občerstvením

Chlebíčky, pokec, seznamka a volná zábava do cca 21:00 :)

Rád bych ještě jednou vyzval všechny krajany k účasti na této schůzi, na které byť se bude jednat trochu o "úřad" - bude pro život spolku velmi důležitá. slibujeme, že další akce - Maškarní společenský večer, bude záživnější.


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...