Přejít na obsah

redakce

Redakce
 • Počet příspěvků

  1 067
 • Registrace

 • Poslední návštěva

 • Dní od ocenění

  7
 • Country

  Česká republika

Vše od uživatele redakce

 1. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V KAZACHSTÁNU
 2. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V ARGENTINĚ BUENOS AIRES (hlavní město Capital Federal a provincie Buenos Aires): COLECTIVIDAD CHECA EN ARGENTINA – ČESKÝ DŮM Český spolek v Argentině – Český dům Předseda: Ricardo Basovnik, v současnosti bez vlastního stálého sídla, spolková činnost se odehrává v prostorách Univerzity J.F. Kennedyho v Buenos Aires, kde sdružení vede v rámci zřízené katedry bohemistických studií také kursy českého jazyka s účastí lektora vyslaného MŠMT. Tel.: 005411 4922-8163, 15-6824 0131 e-mail: rbasovnik@cesky-dum.com.ar Web. stránka: www.cesky-dum.com.ar CONJUNTO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA REPÚBLICA CHECA – SOKOL Soubor lidových tanců České republiky – Sokol Sdružení s třicetiletou tradicí, od roku 2002 samostatné, předtím působilo jako součást spolku Sokol ve Villa Domínico. Ředitelka: Ana Souchop Tel.: 005411 49212127, e-mail:info@conjuntosokol.com.ar web stránka: www.conjuntosokol.com.ar UNIÓN GIMNÁSTICA SOKOL Tělovýchovná jednota Sokol Nejstarší sdružení českých krajanů v Buenos Aires a okolí, založeno v roce 1926, působí na buenosaireském předměstí Villa Domínico, vlastní historické sídlo sestávající ze spolkového domu (kanceláře, společenský sál) a tělocvičny, v současnosti ve velmi špatném technickém stavu, sdružení zažádalo o dotaci na opravu sídla poprvé až v roce 2007. Předseda: Nestor Scoffano Tel.: 005411 4206 4379, Sl. Ivana Batka – tajemnice e-mail: sokol_dominico_arg@hotmail.com CENTRO CULTURAL CHECO EN ARGENTINA České kulturní centrum v Argentině Organizace sestávající de facto z několika málo osob zajímajících se o českou klasickou hudbu, sdružení je však velmi aktivní na poli šíření české hudby v Buenos Aires (pořádání pravidelných hudebních recitálů z děl českých mistrů ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR – cca čtyři až pět akcí ročně), ředitelka sdružení navíc připravuje jednou týdně na vlnách veřejnoprávní Radio Nacional Clásica pravidelné hodinové vysílání o české hudbě. Ředitelka: Ana María Janků Tel.: 005411 59015382 e-mail: centroculturalcheco@hotmail.com CENTRO CULTURAL JOHANNES AMOS COMENIUS Kulturní centrum Jana Amose Komenského Organizace vedená ve formě vydavatelství ředitelkou, komenioložkou paní Helenou Voldánovou, překladatelkou vybraných děl J.A. Komenského do španělštiny. Kromě toho se překládají díla dalších českých autorů (Seifert). Ředitelka: Helena Voldanová email: centrocomenius@yahoo.com.ar, helenavoldan@yahoo.com.ar CHACO (provincie na severu Argentinské republiky): UNIÓN CHECOSLOVACA, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA Československá kulturní, sociální a sportovní jednota Organizace působící ve druhém nejvýznamnějším městě provincie Chaco Presidencia Roque Saenz Peña. Jednota vlastní nemovitost na okraji města, která zahrnuje budovu historické české školy (vyhlášeno radnicí města kulturní památkou), společenský sál a rozlehlý pozemek, který vedení organizace plánuje využívat pro sportovní a jiné účely v zájmu celé obce. Při spolku působí hudební soubor Malá Strana a taneční soubor Moravanka. Krajané v Chaku představují velmi starou a početnou přistěhovaleckou skupinu (město Presidencia Roque Saenz Peña založeno 1912, první Čech se ve městě usídlil již v roce 1913). Češi zavedli v oblasti Chaka pěstování bavlny (jeden z přistěhovalců dorazil do oblasti z amerického Texasu), které je dodnes významnou zemědělskou surovinou, kterou provincie produkuje. Češi v Chaku prosluli také jako organizátoři družstevnictví, Čechy založená Cooperativa La Unión patřila ve dvacátých a třicátých letech XX. století k ekonomicky nejúspěšnějším v celé provincii. Většina Čechů v organizaci je původem z Jižní Moravy (oblast Velkých Bílovic). Předseda: Juan Cerny Tel.: 0054037 429757, e-mail: unionchecoslovaca@yahoo.com.ar, predseda_cssp@yahoo.com.ar, juancerny.49@hotmail.com COLECTIVIDAD CHECOSLOVACA Československý spolek Organizace působí ve městečku Las Breñas nedaleko města Presidencia Roque Saenz Peña, velmi úzce spolupracuje s Unión Checoslovaca, její existence vyplývá z potřeb spolkového života v relativně izolované oblasti. Při spolku působí taneční soubory Sokol a Ballet Maminka. Předseda: Pablo Rodolfo Rehák Tel./fax: 0054 03731 460451, e-mail: tatianarehak_@hotmail.com nebo grigade@yahoo.com.ar ASOCIACIÓN CIVIL CHECO-ESLOVACA Česko – slovenské občanské sdružení „Všichni bratři“ Působí v hlavním městě provincie Chaco Resistencia, relativně mladá organizace, která se snaží soustředit potomky Čechů pocházejících z Presidencia Roque Saenz Peña o okolí, odkud přesídlili do Resistencie hlavně kvůli lepším životním podmínkám a lepším pracovním příležitostem. Předseda: Vladimiro Damborsky, email: vladimirodamborsky@hotmail.com Tel./fax: 0054 3722 421 624 Pokladní Olga M. Vasek : tel: 03722-446 657 email: omvasek@exa.unne.edu.ar CHUBUT (provincie na jihu Argentinské republiky): ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE COMODORO RIVADAVIA „NÁŠ DOMOV“ Sdružení „Náš domov“ Čechů a Slováků v Comodoro Rivadavia Spolek v jihoargentinské Patagonii, založen až v roce 1994 potomky přistěhovalců z let 1911-1913 a poté z let dvacátých a třicátých (objev nalezišť ropy). Spolkový život nepříliš početné komunity není příliš intenzívní, komunita patagonských Čechů značně izolovaná kvůli geografické vzdálenosti. Předseda: Juan Muck, email: nasdomov@hotmail.com, albamuck@speedy.com.ar, jpmyk@mcolivia.com.ar Tel:0054 0297-4473510 SANTA FE (vlastní město Santa Fé a přilehlá stejnojmenná provincie): ASOCIACIÓN HOGAR CHECOSLOVACO Asociace Československý domov Krajanská organizace se sídlem ve městě Rosariu, po Buenos Aires druhém nejlidnatějším a nejprůmyslovějším městě Argentiny. Předseda: Jorge Guillermo Krepelka Tel.: 0054 341 464 8859, e-mail: jorgekrepelka@hotmail.com, asocchecoslovacarosario@hotmail.com WWW: Internetové stránky CENTRO CHECO Y ESLOVACO DE SANTA FÉ Centrum Čechů a Slováků v Santa Fé Krajanská organizace ve druhém největším městě provincie Santa Fé, v poslední době se organizace snaží aktivizovat spolkový život, spolupracuje významně s dalšími místními národními krajanskými organizacemi. Předseda: José Atilio Strnad Tel: 0054 0342 452 7249 e-mail.: centrocheco@yahoo.com.ar CÓRDOBA (provincie Córdoba, střední Argentina): COLECTIVIDAD CHECA DE VILLA CARLOS PAZ Česká komunita ve Villa Carlos Paz Relativně málo početná komunita působící v turistickém středisku provincie Córdoba, městě Villa Carlos Paz. Předsedkyně: Ana Maria Kraliczek Tel. 0054/03541 425 729, e-mail: anakraliczek@hotmail.com MENDOZA (hlavní město provincie Mendoza a okolí, západní Argentina): CASA CHECO-ESLOVACA DE CUYO Česko-slovenský dům z regionu Cuyo Málo početná komunita, která však aktivně spolupracuje s honorárním konzulátem ČR v Mendoze, honorární konzul pan Fabián Raúl Meilán se dlouhodobě snaží o větší zviditelnění krajanského spolku na úrovni provincie. Předsedkyně: Maria Susana Vaňek Tel.: 0054/261 4274274 /424505 e-mail: susanavaniek@hotmail.com OBERA (provincie Misiones v severovýchodním cípu Argentiny): COLECTIVIDAD CHECA DE MISIONES Český spolek v Misiones Velmi aktivní krajanská organizace se sídlem ve městě Oberá. Spolek vznikl teprve nedávno z iniciativy jeho současné předsedkyně Sylvy Berkové, která členy historické původní české imigrace v regionu „objevila“ v devadesátých letech (sami čeští přistěhovalci a jejich potomci se identifikovali jako Rakušané nebo Němci). Spolek začal v posledních letech rozvíjet intenzivní činnost a dnes patří k nejaktivnějším skupinám přistěhovalců v Oberá. Tento krajanský spolek vlastní stavbu na pozemku o rozloze 1225 m2 pronajatém od města Oberá na dobu 99 let v areálu tzv. Parku přistěhovalců. Stavba národního domu „Mamienka“ byla v hrubých rysech dokončena v roce 2007. Vláda ČR na jeho výstavbu poskytla finanční dar 3 mil. Kč a krajanskému spolku ji předal premiér J. Paroubek v březnu 2006. Město Oberá, svými aktivitami a zejména přítomností většiny krajanských komunit, které žijí v Argentině, je prakticky kulturním a společenským centrem argentinského přistěhovalectví. V Oberá se každoročně organizuje Národní festival imigrantů (Fiesta Nacional del Inmigrante), který je svým rozsahem (trvá dva týdny) největší svého druhu v Argentině a pravděpodobně i v celé Latinské Americe. Celá akce je přenášena celoplošnou veřejnoprávní televizní stanicí Canal 7 prakticky do všech zemí Latinské Ameriky. Na akci se nepodílí jenom jednotlivé krajanské komunity, ale v řadě případů i jejich země původu tím, že vysílají na tuto akci kulturní soubory a skupiny pro prezentaci svých zemí. Vedení města Oberá má vypracován program rozvoje tohoto festivalu a jeho tradici, která trvá již tři desítky let, staví i strategii rozvoje města a regionu. Město Oberá za tímto účelem vybudovalo Park národů, který je kulturním a společenským centrem nejenom krajanských spolků, ale i města jako takového. V areálu parku má každý krajanský spolek vybudován svůj národní dům, který je zároveň kulturním symbolem dané země. Tyto národní domy fungují celoročně, mnohé z nich jako významná společenská centra města. V Parku národů mají své sídlo krajanské spolky z Itálie, Španělska, Řecka, Švýcarska, SRN, Francie, Ruska, Ukrajiny, skandinávských zemí, Japonska, Brazílie, Paraguaye, Polska, Sýrie a další. Předsedkyně Českého spolku v Misiones: Sylva Berková de Arredondo Tel.: 0054/03755 425 928 E-mail: sylvaberkova@yahoo.com.ar WWW: Internetové stránky
 3. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V NIZOZEMSKU Informace MZV ČR Předpokládaný počet krajanů cca 3.000 osob. Oficiální nizozemské statistiky neobsahují údaje o původu imigrantů. STICHTING TSJECHEN EN SLOWAKEN IN NEDERLAND (Spolek Čechů a Slováků v Nizozemsku) Kontakt na bývalou předsedkyni: Líba van Dijk-Lisová, e-mail: l.vandijk19@chello.nl Poznámka: Spolek po 15 letech existence ukončil dne 12. června 2004 svou činnost i vydávání občasníku Nizozemské listy. Zájemci budou dále pokračovat v kulturní a propagační činnosti v rámci společnosti VNTS (viz níže, jedná se o společnost nizozemských přátel ČR a SR, mezi členy jsou i krajané). STICHTING C/S SYMPOSIUM (Nadace C/S Symposium) (založena 26. června 1987) Middelstraat 11 Weert 6004 BG Tel./fax: +31/495/536375 Předseda: Dr. Josef Hrouda (tel.: +31/23/558 3010) Výkonná místopředsedkyně: Věra Pokorny-Scheufler, e-mail: pokosch@planet.nl Internetová stránka: www.cssymposium.net Zaměření: Nadace každoročně organizuje symposium k česko-nizozemským vztahům. VNTS - VERENIGING VRIEDEN NEDERLAND - TSJECHIE&SLOWAKIJE (Sdružení přátel Nizozemsko - Česko&Slovensko) /založeno v roce 1984/ Avenue Concordia 61 3062 LC Rotterdam Tel.: +31/(0) 10 4129327 Předseda: Rudy van Leussen Tajemník: Bert Marcus Tiskový orgán: AHOJ (měsíčník), redaktor Paulien Plaisier, e-mail: paulien@vnts.nl Internetová stránka: www.vnts.nl Další adresy - specializované instituce: ČESKÉ CENTRUM HAAG Informační a kulturní středisko ČR Paleistraat 4 2514 JA Den Haag Detašované pracoviště v Rotterdamu: Westersingel 9 3014 GM Rotterdam Tel.: +3170/356 1477, e-mail: cchaag@czech.cz Internetová stránka: www.czechcentres.cz/hague ČESKÉ CENTRUM V AMSTERDAMU - Czech Tourism WTC Strawinskylaan 517 1077 XX Amsterdam Tel.: +3120/575 3014, fax: +3170/575 3015 CZECH TRADE OFFICE ROTTERDAM H.Van der Mark (krajanka) Beurs World Trade Center Beursplein 37 3001 DA Rotterdam Tel.: +3110/2052470, fax: +31104055645, rotterdam@czechtrade.cz Internetová stránka: http://www.czechtrade.nl PLUH Literární organizace podporující překládání a vydávání českých autorů v Nizozemsku a Belgii. Lange Vonder 90 1035 JZ Amsterdam Fax: +31/20 337 26 76, e-mail: info@pluh.org Internetová stránka: www.pluh.org Kontakt: Edgar de Bruin, Magda Hüblová STICHTING COMENIUS MUSEUM (NADACE MUZEA KOMENSKÉHO V NAARDENU) Klosterstraat 33 1411 RS Naarden Tel.: 035/6943 045, fax: 035/694 1949, e-mail: infor@comeniusmuseum.nl Předseda: J. C. van Oostveen V nadaci působí dobrovolníci z řad krajanů. Partnerské organizace v ČR: NE-BE (Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury) Bořivojova 54 130 00 Praha 3 Tel./fax: 226 276 819, e-mail: ne-be@post.cz SEVERSKÁ SPOLEČNOST Hornoměcholupská 42 102 00 Praha 10 Tel.: 284 862 207 nebo 603 829 649 Předsedkyně: Marta Janíková, tel. 603 829 649, e-mail: predseda@severskaspolecnost.cz Tajemník: Michal Stanovský, tel. 603 538 168, e-mail: stanovsky@severskaspolecnost.cz Internetová stránka: www.severskaspolecnost.cz E-mail: info@severskaspolecnost.cz Publikační činnost: Zpravodaj Severské společnosti
 4. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ VE SLOVINSKU INFORMACE MZV ČR Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva z roku 2002, které nám poskytlo velvyslanectví ČR v Lublani (ljubljana@embassy.mzv.cz ), se hlásí k české národnosti 273 osoby, tj. 0,01% z celkové slovinské populace. Toto číslo zahrnuje jak slovinské občany české národnosti, tak občany se státní příslušností ČR. Proti předchozímu sčítání z roku 1991, kdy bylo podchyceno 315 osob, je to pokles o 42 osoby. SLOVINSKO-ČESKÁ LIGA V MARIBORU Založena roku 1996. Předsedkyně: pí. Eva Dvořáková, Marčičeva 2 2000 Maribor
 5. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V JORDÁNSKU
 6. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V LIBANONU Informace MZV ČR: ASOCIACE ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČR A SR V LIBANONU Asociace sdružuje cca 400 absolventů českých a slovenských vysokých škol a cca 100 krajanek. Předseda: Dr. Abdulhamid Hachicho Adresa: Furn el-Chebak, Garios Center (5th floor), Bejrút, Libanon e-mail: ahhachicho@hotmail.com (případně nassarovci@gmail.com) E-mail: president@czechandslovakabsolvent-lb.org Internetová stránka: www.czechandslovakabsolvent-lb.org
 7. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ NA KUBĚ
 8. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V SÝRII Informace MZV ČR: Podle odhadu Velvyslanectví ČR v Damašku žije v Sýrii cca 350 českých krajanek. Krajanský spolek Damašek I. Hana Khouderová P.O.Box 8161, Damascus, tel.: +963 11 441 17 82 Krajanský spolek Damašek II. Věra Ocké Mobil.: +963 933 454 582, e-mail: cksD2@centrum.cz Jitka Hajjar - Péčová Mobil.: +963 933 638 827 Krajanský spolek Aleppo Jana Halissová Station Baghdad, 42 Bináed Awkaf Building., Aleppo, tel.: +963 21 222 59 53 Krajanský spolek Homs Zuzana Dahmanová Ghazi Str., Homs, tel.: +963 31 42 12 50 Krajanský spolek Lattakia Vedoucí spolku: Jiřina Kayalová Tel.: +963 41 47 35 86, mobil: +963 933 230 718, e-mail: jirina.kayalova@centrum.cz
 9. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V LOTYŠSKU
 10. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V MOLDAVSKU INFORMACE MZV ČR Krajanská komunita v obci Holuboje (Huluboaia) je v kompetenci Velvyslanectví ČR v Kišiněvě (e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz). Počet krajanů je odhadován přibližně na 500. Asociaţia Obştească Novograd - Český spolek NOVOHRAD Počet členů: 280 Předseda: Ivan Lauda MD - 3920, raion Cahul, satul Huluboaia Republica Moldova Kontakt: tel. +373 299 76 146
 11. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ NA MALTĚ
 12. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V MAKEDONII
 13. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V MONAKU
 14. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V MAĎARSKU
 15. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V LICHTENŠTEJNSKU
 16. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ NA KYPRU Informace MZV ČR: Na Kypru podle odhadu zastupitelského úřadu žije cca. 500 krajanů. Zatím jediný krajanský spolek organizuje zhruba 4 setkání do roka. Každoročně se koná setkání krajanů a přátel České republiky na rezidenci velvyslance ČR. CELOKYPERSKÝ SVAZ KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY Předseda: Panikos Panayiotou E-mail: panpanet@cytanet.com.cy Tel: 00357/ 99400958 Adresa: P.O.Box 54056, 3720, Limassol Místopředseda: Koullis Kyriakou Tajemník: Zuzana Zamarovská Hadjihambi, zuzanaz@cytanet.com.cy Pokladník: Dagmar Georgiadou Nikósie Předseda: Koullis Kyriakou Tajemník: Hana Kyriakou, 00357/ 99560803 Pokladník: Lenka Panayi Limassol a Pafos Předseda: Zuzana Zamarovská Hadjihambi Tajemník: Arete Gregoriou Pokladník: Iveta Christoforou Larnaka Předseda: Euthimios Strouphos Tajemník: Georgios Antoniou Pokladník: Zdena Akritas
 17. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V ITÁLII
 18. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V SRBSKU
 19. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V SAN MARINU
 20. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V RUMUNSKU
 21. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V POLSKU
 22. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V ESTONSKU INFORMACE MZV ČR: Podle poznatků zastupitelského úřadu nejsou v teritoriu žádní krajané, existuje zde jen neformální sdružení přátel ČR. ČESKÁ SPOLEČNOST (TŠEHHI SELTS) - neformální sdružení přátel ČR 75501 Saku, p/k 22 E-mail: ago.vilo@mail.ee Předseda: Ing. Ago Vilo Další instituce: ESTONSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA (Estonian-Czech Chamber of Commerce and Industry) Punane 42-311 Tallinn, Estonia Tel.: +372/6112 744, e-mail: b_and_s@stv.ee, info@basdata.com, www.basdata.com Internetové stránky: www.allczechia.info, www.estonianpages.com  
 23. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V ČERNÉ HOŘE
 24. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V BULHARSKU INFORMACE MZV ČR Podle oficiálního sčítání lidu, které v Bulharsku proběhlo roku 2001, evidoval bulharský statistický úřad zvlášť nositele občanství ČR (274 osoby) a zvlášť občany české národnosti/původu bez upřesnění druhu občanství (316 osob). Nelze tedy vyloučit, že některé osoby byly zastoupeny v obou kategoriích, proto je celkový odhadovaný počet pouze přibližný, cca 500 osob. ČESKOSLOVENSKÝ KLUB T. G. MASARYKA V BULHARSKU (založen 1892) ul. Krakra 15 1054 Sofia Tel.: +3592/944 1383, 944 3169, e-mail: csklub@csklub.bg Předsedkyně: Mgr. Anna Staevská (od dubna 2007) Pobočka v Plovdivu: Pobočka ve Varně: ul. Mortagon 1 ul. Kňaz Batenberg 44 4000 Plovdiv 9000 Varna Tel.: +359 32/45 17 68 Tel.: +359 52/63 25 54 SPOLEČNOST BULHARSKO-ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ Založena 1946 pod názvem Bulharsko-česká vzájemnost, přejmenována roku 1973. Ul. Krakra 15 1054 Sofia Tel.: + 3592/65 89 97 BOHEMIA KLUB (založen 1993) Car Osvoboditel 15 1000 Sofia Tel.: + 3592/93 08 373, e-mail: margo@slav.uni-sofia.bg SPOLEČNOST BULHARSKO-ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ VE VARNĚ Založena roku 1973. ul. sv. Kliment 18b 9000 Varna Tel.: +359 52/22 59 96 Předseda MUDr. Konstantin Trošev SPOLEČNOST BULHARSKO - ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ V TARNOVU (založena 1971) ul. Bulgaria 23 - Military Club 5000 Veliko Tarnovo Tel.: +359 62/ 62 00 96 ČESKÉ CENTRUM V SOFII (informační a kulturní středisko ČR) Ul. Rakovski 100 1000 Sofia Tel.: +3592/98 13 910, fax: +3592/98 13 911, e-mail: ccsofia@czech.cz Internetové stránky: www.czechcentres.cz/sofia, www.ceskicentar.cz Ředitel: Michael Wellner - Pospíšil
 25. FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KRAJANŮ V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
×